Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteka Twórczego Człowieka “Warsztaty kultury”

Projekt objął zakup wyposażenia do filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej na osiedlu Nad Jarem, w wyniku czego placówka stanowiąca osiedlową bibliotekę przekształcona została w nowoczesne lokalne centrum kulturalne, służące swoim odbiorcom nie tylko bibliotecznym księgozbiorem, ale też przestrzenią do zajęć kreatywnych, niewielką salą konferencyjną, pokojem do pracy z wykorzystaniem nowych technologii oraz przystosowanym do potrzeb zarówno pracowników, jak i odbiorców (także tych ze szczególnymi potrzebami) zapleczem socjalno-sanitranym. Zakupiono systemy mebli biurowych i bibliotecznych, sprzęt komputerowy i multimedialny oraz elementy wyposażenia techniczno-gospodarczego.

Koszt całkowity zadania: 299 796 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Infrastruktura kultury 2021, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.