Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Świat natury w życiu i wyobraźni dawnych elblążan. Wystawa historyczno-przyrodnicza

Wystawa oraz towarzyszące jej wydarzenia (spotkania, wykłady, warsztaty) miały za zadanie promować wiedzę o Elblągu jako ważnym ośrodku edukacyjnym i kulturalnym I Rzeczypospolitej oraz wiedzę o dawnej książce. Interdyscyplinarne podejście łączące zagadnienia humanistyczne i przyrodnicze w nowatorski sposób przedstawiło problematykę historyczno-kulturową, co w zamyśle miało przyciągnąć także odbiorców mniej zainteresowanych historią.

Główną część ekspozycji stanowiły prezentowane w gablotach zabytkowe druki i rękopisy ze zbiorów biblioteki, pokazujące rozwój nauk przyrodniczych oraz źródła jakimi dysponowali ówcześni badacze. Narracje uzupełniły treści umieszczone na posterach na dziedzińcu biblioteki. W ramach projektu przygotowano szereg wydarzeń towarzyszących wystawie, między innymi cykl webinariów ze specjalistami-historykami poświęconych tematyce odkrywania świata przyrody w dawnym Elblągu i na Pomorzu, spacer historyczno-krajoznawczy szlakiem pomników natury oraz warsztaty artystyczne.

Termin realizacji: 18.05 – 30.11.2021 r.

Koszt całkowity zadania: 30 100 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Patriotyzm Jutra realizowanego przez Muzeum Historii Polski.