Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kolorowanki

Elbląska Biblioteka Cyfrowa to serwis, który udostępnia internautom z całego świata bogate zbiory zabytkowe Biblioteki Elbląskiej. Znajdziemy w niej skany ponad 67 tys. obiektów, takich jak czasopisma, stare druki, rękopisy czy mapy. Większość zasobów serwisu, bo aż 89% dostępnych w niej treści, znajduje się w domenie publicznej, co oznacza, że możesz je za darmo pobierać i wykorzystywać w dowolnym celu, np. do tworzenia memów czy kolaży. Co więcej, przeglądanie skarbów kultury i historii może być ciekawe samo w sobie, zwłaszcza jeśli interesuje Cię, jak w dawnych czasach wyglądały książki, jak je zdobiono i ilustrowano. Wirtualna biblioteka daje Ci dostęp do prawdziwych skarbów kultury i historii, które na co dzień przechowywane są w specjalistycznych magazynach. Docenili to nasi czytelnicy: od początku istnienia Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej dostępne w niej obiekty zostały wyświetlone ponad 4 miliony razy!

Elbląska Biblioteka Cyfrowa, której zasoby posłużyły za inspirację do stworzenia niniejszych kolorowanek, jest jedną z najnowocześniejszych i największych bibliotek tego typu w województwie warmińsko-mazurskim. Daje ona użytkownikowi dostęp do ponad 67 tys. obiektów, pośród których znajdziemy wysokiej jakości skany czasopism, starych druków, rękopisów, map, ksiąg adresowych, dokumentów życia społecznego i innych. W EBC znajdują się cenne skarby kultury i historii, takie jak niezwykle rzadkie wydanie ważnej dla rozwoju nauk ścisłych pracy pt. Narratio prima Georga Retyka czy rękopisy muzyczne Henryka Nitschmanna, sławy elbląskiej humanistyki. Większość zasobów EBC, bo aż 89% dostępnych w niej treści, znajduje się w domenie publicznej, co oznacza, że można je za darmo pobierać i wykorzystywać w dowolnym celu. Użytkownicy chwalą EBC za intuicyjny interfejs, tematyczne
kolekcje zdigitalizowanych materiałów oraz, przede wszystkim, za możliwość kontaktu z zabytkami rękopiśmiennictwa i druku, które normalnie przechowywane są w specjalistycznych magazynach. Od 2008 r. obiekty ze zbiorów serwisu wyświetlano 4 084 475 razy!