Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Sprzedaż materiałów bibliotecznych

Biblioteka prowadzi sprzedaż zbędnych materiałów bibliotecznych, z której dochód w całości przeznaczany jest na zakup księgozbioru.

Cena sprzedaży: 3 zł brutto /sztuka