Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Usługi reprograficzne

Zbiory współczesne własne Biblioteki Elbląskiej lub zamawiającego (kopia cyfrowa format do A1 rozdzielczość max 600 dpi, pliki zapisane w formacie JPG i/lub TIFF) – 1 zł/stronę (powyżej 100 stron cena może podlegać negocjacji)

Zbiory zabytkowe BE należące do domeny publicznej: inkunabuły, stare druki XVI-XVII w., książki i czasopisma 1801-1945 r., zbiory specjalne np. muzykalia, kartografia, grafika, rękopisy (kopia cyfrowa format do A1 rozdzielczość max 600 dpi, pliki zapisane w formacie JPG i/lub TIFF – 2 zł/stronę (powyżej 100 stron cena może podlegać negocjacji).
Dla obiektów o szczególnej wartości historycznej i artystycznej (najstarsze rękopisy, inkunabuły, unikatowe druki, mapy i autografy ze zbiorów BE) cenę digitalizacji ustala Dyrektor Biblioteki Elbląskiej. Na wykonanie reprodukcji dokumentu ze zbiorów zabytkowych BE musi wyrazić zgodę Główny specjalista ds. narodowego zasobu bibliotecznego lub konserwator z Działu Zbiorów Zabytkowych. Do powyższych cen usług dolicza się koszty opłat za wysyłkę.