Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zapraszamy do odwiedzania Interaktywnej Wystawy Dawnej Książki i Prasy „Elkamera”. To wyjątkowa propozycja dla mieszkańców Elbląga, turystów odwiedzających miasto, grup szkolnych i wszystkich tych, którzy interesują się przeszłością Elbląga, historią druku i elbląskiego księgozbioru. Znajdą tu coś dla siebie także miłośnicy Kanału Elbląskiego.

CO TO JEST ELKAMERA?
Elkamera, Interaktywna Wystawa Dawnej Książki i Prasy, to najmłodsza i najnowocześniejsza część Biblioteki Elbląskiej. Nazwa ta nawiązuje do „kunstkamer” , czyli gabinetów osobliwości, będących poprzednikami muzeów, w których gromadzono kolekcje najprzeróżniejszych obiektów: dzieł sztuki, kuriozów, numizmatów czy egzemplarzy egzotycznych roślin lub zwierząt. Podobnie w Elkamerze spotykają się różne, pozornie niezwiązane ze sobą tematy. W rzeczywistości wystawa prezentuje bogactwo i różnorodność zbiorów zabytkowych BE na szerokim tle historycznym i kulturowym, opowiada historię Elbląga oraz kompleksu szpitalnego pw. Świętego Ducha, na plan pierwszy wysuwając wątki bezpośrednio związane z kulturą słowa pisanego.

Wystawa składa się z następujących części:

I KOMPLEKS SZPITALNY PW. ŚW. DUCHA W ELBLĄGU
Wystawę zaaranżowano w klimatycznych podziemiach średniowiecznego kompleksu szpitalnego pod wezwaniem św. Ducha w Elblągu, a więc w jednym z najstarszych budynków w obrębie elbląskiego Starego Miasta. Obiekt ten powstał w poł. XIII w., nieopodal zamku krzyżackiego, jako pierwszy w Prusach kompleks szpitalny. Na przestrzeni wieków wielokrotnie zmieniał swoją funkcję, ulegał zniszczeniom i przebudowom, by w końcu w 1979 r. stać się siedzibą BE. Wystawa Elkamera opowiada długą i bogatą historię zabudowań szpitalnych, jednocześnie przybliżając współczesnemu odbiorcy stosowane w przeszłości metody leczenia chorych.

II ZABYTKOWY KSIĘGOZBIÓR
Niewiele instytucji kultury może poszczycić się tak długą tradycją. Początki Biblioteki Elbląskiej datuje się na rok 1601, kiedy to Rada Miejska postanowiła utworzyć bibliotekę przy działającym w mieście gimnazjum. W kolejnych latach elbląska książnica szybko się rozrastała, głównie dzięki donacjom od zamożnych mieszczan. W 1821 r. biblioteka dawnego Gimnazjum Elbląskiego została połączona z biblioteką ratuszową i w ten sposób powstała ogólnodostępna Biblioteka Miejska (Stadtbibliothek), której naturalnym kontynuatorem stała się BE.
Budowany na przestrzeni 4 wieków zabytkowy księgozbiór BE obejmuje druki wydane do 1945 r. Liczy on obecnie ponad 57 tys. woluminów, w tym 70 inkunabułów, czyli niezwykle cennych zabytków wczesnego, XVI-wiecznego drukarstwa. Elkamera daje zwiedzającym możliwość zetknięcia się z najciekawszymi obiektami ze zbiorów BE. Znajdą się pośród nich cenne wydania Biblii, ilustrowane zielniki, zeszyty uczniów z XVIII w., a także replika prasy drukarskiej Gutenberga.

III KANAŁ ELBLĄSKI
Z uwagi na fizyczną bliskość rzeki Elbląg, wystawa Elkamera opowiada również historię Kanału Elbląskiego. Ta unikatowa w skali świata konstrukcja powstała w XIX w. jako odpowiedź na potrzebę usprawnienia wymiany handlowej między Elblągiem a Prusami Górnymi. Budowa kanału stanowiła ważny etap w blisko tysiącletniej historii regulacji lokalnych wód.

JAK MOŻNA ZWIEDZIĆ ELKAMERĘ?
Elkamerę można zwiedzać od wtorku do piątku w godz. 10:00-18:00 oraz w soboty w godz. 9:00-15:00 z wliczonym w cenę biletu audioprzewodnikiem lub z oprowadzaniem przez pracownika Elkamery (dodatkowo płatne).

REZERWACJE DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH:
Prosimy o kontakt w celu dokonania wizyty dla grupy powyżej 10 osób:
Dział Edukacji Kulturalnej „Elkamera”
tel. (55) 625 60 32
elkamera@bibliotekaelblaska.pl

CENY BILETÓW:
15 zł – bilet indywidualny normalny
10 zł – bilet indywidualny ulgowy
10 zł – bilet indywidualny grupowy (dla grup powyżej 10 os.)
35 zł – bilet rodzinny (dla 3-5 osób)

100 zł – oprowadzanie w języku polskim
150 zł – oprowadzanie w języku angielskim

Więcej informacji na temat oferty kulturalnej i edukacyjnej znajduje się TUTAJ