Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wynajem pomieszczeń i sprzętu

Wynajem pomieszczeń

Sala “U św. Ducha”

bez sprzętu – 80 zł/h brutto
z krzesłami i stołem prezydialnym – 100 zł/h brutto
z krzesłami, stołem prezydialnym, oświetleniem, nagłośnieniem i sprzętem projekcyjnym – 250 zł/h brutto
na uroczystości weselne – 3 500 zł brutto
impreza sylwestrowa  – 3 500 zł brutto
korzystanie z fortepianu – 200 zł/h brutto +koszt strojenia

Sala konferencyjna

bez sprzętu – 80 zł/h brutto
z wykorzystaniem projektora i nagłośnienia (do dwóch mikrofonów) – 150 zł/h brutto

Dziedziniec Biblioteki Elbląskiej

bez sprzętu – 100 zł/h brutto

Uwaga!
W przypadku wynajęcia sali na uroczystość weselną i sylwestrową w chwili podpisania umowy wynajmujący zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 25% kwoty w/g cennika.

W przypadku rezygnacji z wynajmu na 6 miesięcy przed wyznaczonym terminem wpłacona kwota 25% ceny zostanie zwrócona w całości, na 3 miesiące w wysokości ½ wpłaconej kwoty, w terminie późniejszym zostanie zatrzymana w całości.

Przy zawieraniu umów na wynajem pomieszczeń Biblioteka zastrzega możliwość naliczania dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z obsługi urządzeń lub niezbędną ochroną fizyczną. Koszty te są zależne od daty wynajmu i godzin funkcjonowania biblioteki. Koszt wynajmu obsługi – 50 zł/h/osobę. Koszt wynajmu ochrony – 30 zł /h

Wynajem sprzętu

Nagłośnienie (2 kolumny x 400 W na statywach, 2 mikrofony, mikser + odtwarzacz CD) – 800 zł brutto za imprezę + koszty transportu 1 zł /km

Podest – 30 zł brutto /szt. /dobę + koszty transportu 1 zł /km

Uwaga!
W przypadku wynajmu sprzętu nagłośnieniowego, w chwili podpisania umowy wynajmujący zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 25% kwoty w/g cennika.

W przypadku rezygnacji z wynajmu na miesiąc przed wyznaczonym terminem kwota 25% ceny zostanie zwrócona w całości, na 2 tygodnie w wysokości ½ wpłaconej kwoty, w terminie późniejszym zostanie zatrzymana w całości.

Przy zawieraniu umów na wynajem sprzętu Biblioteka zastrzega możliwość naliczania dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z obsługi urządzeń. Koszty te są zależne od daty wynajmu i godzin funkcjonowania biblioteki. Koszt wynajmu obsługi – 50 zł/h/osobę.

Dla wydarzeń komercyjnych organizowanych przez instytucje kultury, oświatowe, stowarzyszenia, gdzie biblioteka jest współorganizatorem – rabat do 50 %.

Dla wydarzeń niekomercyjnych organizowanych przez instytucje kultury, oświatowe, stowarzyszenia, gdzie biblioteka jest współorganizatorem – rabat do 75 %.
Możliwość udostępniania nieodpłatnego dla ogólnopolskich akcji społecznych, charytatywnych. Możliwość rozliczania barterowego.

W przypadku wynajmu pomieszczeń lub sprzętu w systemie ciągłym:
1) na cele komercyjne – na okres powyżej trzech do sześciu miesięcy Dyrektor Biblioteki może zastosować rabat w wysokości 25% ceny brutto, – na okres dłuższy niż sześć miesięcy Dyrektor Biblioteki może rabat w wysokości 50% ceny brutto.
2) na działalność edukacyjną, oświatową, naukową lub popularyzatorską – na okres dłuższy niż sześć miesięcy Dyrektor może zastosować miesięczny ryczałt.

Uwaga! Bez względu na to, kto jest organizatorem imprezy wszelkie zniszczenia, uszkodzenia obciążają wynajmującego. Od powyższego nie przysługuje prawo negocjacji. Wszystkie pomieszczenia, sprzęt, urządzenia udostępniane i odbierane będą po dwustronnym podpisaniu protokołów zdawczo-odbiorczego.

Powyższe ceny nie są stosowane do imprez niekomercyjnych organizowanych przez Prezydenta Miasta Elbląga.