Skip to content Skip to footer

Jak się zapisać?

 • Istnieją dwa sposoby zapisu do Biblioteki Elbląskiej. Można to zrobić osobiście podczas wizyty w dowolnej agendzie Biblioteki lub poprzez formularz rejestracyjny.
 • Rejestrując się poprzez formularz, Czytelnik może od razu dokonać rezerwacji książek.
 • Zapisując się do Biblioteki osobiście Czytelnik zostanie poproszony o okazanie dowodu osobistego.
 • Jeśli zapis zostanie dokonany poprzez formularz, Bibliotekarz poprosi Czytelnika o okazanie dowodu podczas pierwszej wizyty w Bibliotece.
 • Dane osobowe, które podawane są podczas zapisu podlegają ochronie i nie ma takiej możliwości, aby wydostały się poza Bibliotekę!
 • Osoby niepełnoletnie mogą zostać zapisane do Biblioteki przez rodziców lub opiekunów prawnych, którzy biorą tym samym odpowiedzialność za zapis osoby niepełnoletniej i wypożyczane zbiory.
 • W trakcie zapisu do Biblioteki nowemu Czytelnikowi zostanie bezpłatnie wydana karta biblioteczna. Jeśli zapis zostanie zrobiony poprzez formularz, karta będzie wydana podczas pierwszej wizyty w Bibliotece.
 • Czytelnik będzie proszony o okazywanie karty podczas wizyt w Bibliotece. Będzie ona bibliotecznym dowodem tożsamości.
 • We wszystkich Działach i Filiach Biblioteki Elbląskiej obowiązuje jedna karta biblioteczna.
 • Ważność karty Bibliotecznej wygasa z dniem 31 grudnia. Na początku każdego nowego roku kartę trzeba aktywować, odwiedzając Bibliotekę osobiście lub dzwoniąc do jednej z wypożyczalni. Zostaną wtedy zaktualizowane dane osobowe Czytelnika i nastąpi aktywacja karty na kolejny rok.
 • Jeśli Czytelnik zagubi kartę lub zostanie mu skradziona, prosimy o zgłoszenie faktu Bibliotekarzowi.
 • Czytelnik może wypożyczyć książki na okres 5 tygodni i dwukrotnie przedłużyć termin jej wypożyczenia, pod warunkiem jednak, że książka nie została zarezerwowana przez innego Czytelnika lub nie jest przetrzymana.
 • Po upływie 5 tygodni za przetrzymanie książki zostanie naliczona opłata w wysokości 0,20 zł za każdą dobę poza terminem wypożyczenia.
 • Jednorazowo na koncie Czytelnik może mieć wypożyczonych 10 książek (łącznie ze wszystkich agend Biblioteki).
 • O zbliżających się terminach zwrotów książek, naliczeniu opłat za przetrzymanie itp. Czytelnik będzie informowany automatycznie przez system biblioteczny na podany podczas zapisu adres e-mail.
 • W razie pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Czytelnika pod nr tel. (55) 625 60 12.
 • Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Udostępniania Zbiorów Biblioteki Elbląskiej.
 • Katalog on-line umożliwia Czytelnikowi, który jest zapisany do Biblioteki rezerwowanie książek, przedłużanie terminów zwrotu i śledzenie stanu konta (ilości wypożyczeń; terminów zwrotu; tytułów książek zamówionych, które są już do odbioru w Bibliotece).