Skip to content Skip to footer

Korzystanie z biblioteki: najważniejsze informacje

1. Jak zapisać się do biblioteki?
Aby zapisać się do biblioteki, należy:
▪ przyjść do dowolnej agendy Biblioteki,
▪ zapoznać się z regulaminem,
▪ przedstawić bibliotekarzowi dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport),
▪ podpisać zobowiązanie, które potwierdza znajomość i akceptację regulaminu.
Nie trzeba mieć zameldowania we Elblągu, aby zapisać się do biblioteki.
Do otrzymania karty bibliotecznej potrzebne są:
▪ w przypadku osób pełnoletnich: dokument tożsamości osoby zapisywanej,
▪ w przypadku osób niepełnoletnich: obecność rodzica lub opiekuna prawnego, jego dokument tożsamości, PESEL osoby niepełnoletniej,
▪ w przypadku obywateli innych krajów nieposiadających numeru PESEL: paszport lub inny dokument tożsamości

UWAGA: karta biblioteczna jest wymagana podczas każdej wizyty w Bibliotece.

Otrzymana karta biblioteczna upoważnia do wypożyczania materiałów bibliotecznych we wszystkich agendach Biblioteki Elbląskiej.

2. Jaki jest limit wypożyczeń?
Jednorazowo na koncie można mieć wypożyczonych 10 materiałów bibliotecznych (książki, audiobooki).
Na koncie czytelnika może znajdować się maksymalnie 10 pozycji wypożyczonych w różnych filiach Biblioteki Elbląskiej.

3. Na jaki okres można wypożyczyć materiały biblioteczne/zbiory i czy można prolongować(przedłużać) termin zwrotu?
Materiały biblioteczne można wypożyczyć na okres 35 dni z możliwością przedłużenia terminu zwrotu 2X35 dni (o ile książki nie zostały zarezerwowane przez innego Czytelnika).

Prolongaty można dokonać tylko przed upływem terminu zwrotu książki, można to zrobić:
▪ samodzielnie, logując się na konto biblioteczne,
▪ bezpośrednio w bibliotece,
▪ telefonicznie, dzwoniąc do Centrum Obsługi Czytelnika lub dowolnej agendy Biblioteki.

4. Co się stanie, gdy materiały biblioteczne nie zostaną oddane w terminie?
Jeśli czytelnik nie zwróci wypożyczonych materiałów bibliotecznych w terminie, za przetrzymanie zostanie naliczona opłata w wysokości 0,30 zł za każdą dobę poza termin wypożyczenia od każdego materiału bibliotecznego.

UWAGA: Do momentu uregulowania zobowiązań konto czytelnika jest zablokowane, nie może on wówczas wykonywać działań na swoim koncie, np. dokonywać zamówień.

5. Czy istnieje możliwość, aby otrzymywać informację o zbliżających się terminach zwrotów książek?
O zbliżających się terminach zwrotów wypożyczonych materiałów bibliotecznych, czytelnik jest informowany automatycznie przez system biblioteczny na podany przy zapisie adres e-mail.

UWAGA: podanie swojego aktualnego adresu e-mail/bądź jego aktualizowanie, jeśli ulegnie zmianie – jest bardzo ważne!

6. Czy można zwracać wypożyczone książki w dowolnej agendzie?
Wypożyczone materiały biblioteczne należy oddawać w miejscu, z którego zostały one wypożyczone. W sytuacjach losowych, gdy dana Biblioteka jest zamknięta informacja o tym, gdzie można zwrócić książki należy szukać na stronie internetowej Biblioteki.

7. Czy można zamówić wybraną pozycję z dowolnej filii BE i czy zostanie ona dostarczona do placówki, w której czytelnik jest zapisany?
Biblioteka Elbląska nie prowadzi wypożyczeń między filiami. Aby odebrać zamówioną pozycję, należy udać się do filii, w której się ona znajduje.

8. Co zrobić, jeśli zdarzy się losowa sytuacja zagubienia książki?
W takim przypadku prosimy o skontaktowanie się z kierownikiem działu/agendy, z której została wypożyczona książka w celu ustalenia dalszego postępowania (odkupienia książki lub wniesienia opłaty za zagubiony egzemplarz).

9. Co zrobić, jeśli opłata za przetrzymanie książek zaczęła narastać?
Najważniejsze, aby na bieżąco monitorować swoje konto czytelnika i pamiętać o zwrotach w terminie lub przedłużaniu terminu zwrotu. System biblioteczny jest bardzo przyjazny czytelnikowi i przypomina w mailach o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Jeśli opłata została już naliczona można ją uregulować na miejscu w Bibliotece lub dokonując wpłaty na konto: Bank Millennium Nr 88 1160 2202 0000 0000 6191 2089 (w tytule przelewu podając nr karty czytelnika i imię i nazwisko).

UWAGA: zgodnie z regulaminem udostępniania zbiorów zaległość wynikająca z przetrzymania materiałów bibliotecznych może zostać oddana do windykacji. Jest to jednak ostateczność, wynikająca zwykle z braku reakcji posiadacza konta na różne formy kontaktu Biblioteki z czytelnikiem, dlatego prosimy o regularne monitorowanie stanu swojego konta. W razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny (tel. 55 625 60 12 – Centrum Obsługi Czytelnika).