Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Modernizacja infrastruktury Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej

Celem głównym projektu było stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia i właściwego funkcjonowania Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury służącej digitalizacji Narodowego Zasobu Bibliotecznego i jego właściwej promocji w domenie publicznej.

W ramach projektu zakupiono:

1. Skaner typu V A1 (2 x A2) CopiBook V-shape by i2S (skaner, zestaw komputerowy, oprogramowanie serwisowe do kalibracji, aplikacja skanująca, oprogramowanie do optycznego rozpoznawania ABBYY FineReader 15 oraz do edycji dokumentów PDF Adobe Acrobat Pro 2020)

Skaner umożliwia digitalizację większości starych druków wchodzących w skład zasobu narodowego, w tym inkunabułów i innych dzieł zszytych, które nie mogą zostać w pełni rozwarte. Urządzenie pozwala skanowanie dużych formatów oraz grubych ksiąg.

Oprogramowanie do obróbki OCR ABBYY FineReader 15 pozwala na wyciągnięcie warstwy tekstowej z plików graficznych powstałych w wyniku digitalizacji. Umożliwia to przeszukiwanie pełnotekstowe zeskanowanych dokumentów.

Oprogramowanie do edycji dokumentów PDF Adobe Acrobat Pro 2020 pozwala odpowiednio przygotować pliki do publikowania w Internecie. Daje ono możliwości ustawienia optymalnej kompresji przy zachowaniu wysokiej jakości dokumentów.

2. Zestawy komputerowe (procesor 12 rdzeni, 24 wątki o częstotliwości taktowania 3,8 GHz; pamięć RAM 32GB w 4 modułach o częstotliwości pracy 3200 MHz; dysk 1: SSD M.2 500GB oraz dysk 2 HDD o pojemności 4TB; monitory o przekątnej ekranu 27’)

Dwa wydajne komputery umożliwiają jednoczesne przetwarzanie dużej ilości plików w wysokiej rozdzielczości, a także jednoczesną pracę w kilku aplikacjach. Dwa monitory do jednego stanowiska dają wygodny podgląd działających procesów. Wielkość monitorów (27cali) zwiększa jakości obrobionych plików poprzez lepszy ich podgląd i dokładniejszą obróbkę. Zakupione komputery i oprogramowanie przyśpieszają proces dodawania plików prezentacyjnych w nowych formatach. Stworzone zostały optymalne warunki dla prowadzenia Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Termin realizacji: 20.04 – 30.11.2020 r.

Koszt całkowity zadania: 419 196,30 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Infrastruktura kultury 2020, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Logo MKiDN