Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zajęcia i warsztaty

Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”:
URODZINKI W BIBLIOTECE (warsztaty edukacyjno-zabawowe): warsztaty realizowane są w oparciu o scenariusze, których motywem przewodnim jest wybrana książka z literatury dziecięcej – 15 zł/osoba brutto.

W przypadku zlecenia Bibliotece sprzątania po warsztatach do ceny warsztatów doliczane jest 70 zł brutto.

Filie biblioteczne z oddziałami dla dzieci oraz Biblioteka Młodego Czytelnika „Bulaj”:
Zajęcia warsztatowe o charakterze edukacyjno-plastycznym dla podmiotów gospodarczych, szkół i przedszkoli – 2 zł /osoba brutto.

Pozostałe placówki Biblioteki Elbląskiej
Placówki udostępniania Biblioteki Elbląskiej oferują zajęcia językowe, warsztatowe i szkoleniowe dla zainteresowanych osób we wszystkich grupach wiekowych. Oferta i cena poszczególnych form zajęć ustalana jest indywidualnie przez każdą placówkę i zatwierdzana przez Dyrekcję Biblioteki Elbląskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do cennika.