Skip to content Skip to footer

Warsztaty

Oferta warsztatowa działów i filii

Ogólna koncepcja zajęć:

Każdy z wymienionych niżej tematów realizowany jest w formie lekcji bibliotecznej, polegającej na połączeniu zwiedzania wybranych stanowisk Interaktywnej Wystawy Dawnej Książki i Prasy „Elkamera”, elementów wykładu i pogadanki oraz zajęć praktycznych (części warsztatowej).

Większość spośród wymienionych niżej tematów zajęć powtarza się w ofercie kierowanej do różnych grup wiekowych. Scenariusze zajęć uwzględniają jednak różnicę poziomów wiedzy uczestników i są dopasowane do podstawy programowej danej klasy.

Prowadzenie lekcji: Izabela Drozdowska i Piotr Nike, pracownicy Działu Edukacji Kulturalnej „Elkamera”

Rezerwacja terminów:

Rezerwacji dokonywać można telefonicznie (tel. 55 625 60 32) lub mailowo (elkamera@bibliotekaelblaska.pl), z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem. W rezerwacji należy podać: wybrany temat zajęć, wiek i liczbę uczestników oraz opiekunów.

ZWIEDZANIE INTERAKTYWNEJ WYSTAWY DAWNEJ KSIĄŻKI I PRASY „ELKAMERA” Z PRZEWODNIKIEM

Oferta podstawowa dla wszystkich klas. Scenariusz oprowadzania dopasowany jest do wieku i poziomu wiedzy uczestników.

Koszt usługi: 8 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ I-III

Szpital w średniowieczu

Uczestnicy lekcji poznają specyfikę średniowiecznego szpitala oraz dowiedzą się, czym różnił się on od współczesnych placówek leczenia. Podczas lekcji uczniowie zapoznają się ze średniowiecznymi metodami leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem ziołolecznictwa. Podczas spotkania uczestnikom zaprezentowane zostaną karty z różnych ilustrowanych, zabytkowych zielników ze zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej.

Część warsztatowa: zajęcia plastyczne polegające na wykonaniu mini-zielnika.

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 12 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

W dawnej bibliotece

Podczas lekcji przedstawione zostaną sposoby korzystania z historycznych bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecznych bibliotek łańcuchowych, biblioteki Gimnazjum Elbląskiego oraz XIX/XX-wiecznej Biblioteki Miejskiej w Elblągu (Stadtbibliothek). Zwieńczeniem części teoretycznej jest przedstawienie zasad współczesnego korzystania z zasobów Biblioteki Elbląskiej.

Część warsztatowa: zajęcia plastyczne polegające na wykonaniu zakładki do książki.

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 12 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Książki w średniowieczu

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów ze specyfiką średniowiecznych ksiąg rękopiśmiennych oraz sposobów ich zdobienia, od rubrykowania po tworzenie skomplikowanych iluminacji.

Część warsztatowa: zajęcia plastyczne polegające na zaprojektowaniu oraz wykonaniu ozdobnego inicjału.

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 12 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Genialny wynalazek druku

Na lekcji przedstawiona zostanie postać Jana Gutenberga oraz historia wynalazku druku. Pogadanka poświęcona fascynującym początkom przemysłowej technologii druku wzbogacona będzie o pokaz urządzeń wchodzących w skład XVI-wiecznej oficyny drukarskiej (replik tradycyjnych maszyn drukarskich, czcionek itp.).

Część warsztatowa: każdy uczeń wykonuje odbitkę pamiątkową (plan lekcji/tabliczka mnożenia) z matrycy na prasie Gutenberga.

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 12 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Czasem na glinie, czasem na pergaminie

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się ze sposobami przekazu informacji od czasów najdawniejszych – paleolitycznych rysunków naskalnych – po współczesne technologie – Internet i media społecznościowe. Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę na temat kluczowych momentów i etapów w historii przekazywania informacji.

W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się m.in. jak powstawał papirus, na czym pisano w starożytnej Mezopotamii, co było popularnym podłożem pisarskim w średniowieczu oraz poznają istotę rewolucyjnego wynalazku druku.

Część warsztatowa: tworzenie własnego zapisu na tabliczce glinianej/zmierzenie się ze sztuką kaligrafii (jedno z dwóch do wyboru), a także wykonanie odbitek na zabytkowych prasach drukarskich.

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 14 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Dawno, dawno temu w szkole…

Tematem lekcji będzie sposób organizacja nauczania w historycznych szkołach humanistycznych na przestrzeni XVI-XVIII-wiecznego w Europie, na przykładzie Gimnazjum Elbląskiego. Uczestniczący w spotkaniu uczniowie obejrzą zabytkowe zeszyty uczniów z końca XVIII w., poznają fragmenty ówczesnych regulaminów szkolnych oraz rozkładów zajęć.

Część warsztatowa: uczniowie pod okiem prowadzących wykonują ozdobne karty tytułowe zeszytów, inspirowane zeszytami z matematyki braci Remplów (koniec XVIII w.).

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 12 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Mój księgozbiór, mój ekslibris

Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się, że książki bywały i nadal są dla wielu osób przedmiotami o szczególnej wartości, a przez to – godnymi „oznaczania” znakami własnościowymi, które wskazywać miały osobę właściciela księgozbioru. Prowadzący przedstawią uczestnikom rodzaje ekslibrisów oraz zaprezentują ich przykłady ze zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej.

Część warsztatowa: zajęcia plastyczne polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu własnego ekslibrisu.

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 12 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IV-V

Szpital w średniowieczu

Uczestnicy lekcji poznają specyfikę średniowiecznego szpitala oraz dowiedzą się, czym różnił się on od współczesnych placówek zorientowanych na leczenie chorych. Podczas lekcji uczniowie zapoznają się ze średniowiecznymi metodami leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem ziołolecznictwa. Podczas spotkania uczestnikom zaprezentowane zostaną karty z różnych ilustrowanych, zabytkowych zielników ze zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej.

Część warsztatowa: zajęcia plastyczne polegające na wykonaniu mini-zielnika.

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 12 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Przedmioty, których podstawę programową mogą uzupełniać proponowane zajęcia: historia

W dawnej bibliotece

Podczas lekcji przedstawione zostaną sposoby korzystania z historycznych bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecznych bibliotek łańcuchowych, biblioteki Gimnazjum Elbląskiego oraz XIX/XX-wiecznej Biblioteki Miejskiej w Elblągu (Stadtbibliothek). Zwieńczeniem części teoretycznej jest przedstawienie zasad współczesnego korzystania z zasobów Biblioteki Elbląskiej.

Część warsztatowa: zajęcia plastyczne polegające na wykonaniu zakładki do książki.

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 12 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Przedmioty, których podstawę programową mogą uzupełniać proponowane zajęcia: historia, język polski

Książki w średniowieczu

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów ze specyfiką średniowiecznych ksiąg rękopiśmiennych oraz sposobów ich zdobienia, od rubrykowania po tworzenie skomplikowanych iluminacji.

Część warsztatowa: zajęcia plastyczne polegające na zaprojektowaniu oraz wykonaniu ozdobnego inicjału.

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 12 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Przedmioty, których podstawę programową mogą uzupełniać proponowane zajęcia: historia, język polski

Genialny wynalazek druku

Na lekcji przedstawiona zostanie postać Jana Gutenberga oraz historia wynalazku druku. Pogadanka poświęcona fascynującym początkom przemysłowej technologii druku wzbogacona będzie o pokaz urządzeń wchodzących w skład XVI-wiecznej oficyny drukarskiej (replik tradycyjnych maszyn drukarskich, czcionek itp.).

Część warsztatowa: każdy uczeń wykonuje odbitkę pamiątkową (plan lekcji/tabliczka mnożenia) z matrycy na prasie Gutenberga.

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 12 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Przedmioty, których podstawę programową mogą uzupełniać proponowane zajęcia: historia, język polski

Czasem na glinie, czasem na pergaminie

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się ze sposobami przekazu informacji od czasów najdawniejszych – paleolitycznych rysunków naskalnych – po współczesne technologie – Internet i media społecznościowe. Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę na temat kluczowych momentów i etapów w historii przekazywania informacji.

W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się m.in. jak powstawał papirus, na czym pisano w starożytnej Mezopotamii, co było popularnym podłożem pisarskim w średniowieczu oraz poznają istotę rewolucyjnego wynalazku druku.

Część warsztatowa: tworzenie własnego zapisu na tabliczce glinianej/zmierzenie się ze sztuką kaligrafii (jedno z dwoch do wyboru), a także wykonanie odbitek na zabytkowych prasach drukarskich.

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 14 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Przedmioty, których podstawę programową mogą uzupełniać proponowane zajęcia: historia, język polski

Dawno, dawno temu w szkole…

Tematem lekcji będzie sposób organizacja nauczania w historycznych szkołach humanistycznych na przestrzeni XVI-XVIII-wiecznego w Europie, na przykładzie Gimnazjum Elbląskiego. Uczestniczący w spotkaniu uczniowie obejrzą zabytkowe zeszyty uczniów z końca XVIII w., poznają fragmenty ówczesnych regulaminów szkolnych oraz rozkładów zajęć.

Część warsztatowa: uczniowie pod okiem prowadzących wykonują ozdobne karty tytułowe zeszytów, inspirowane zeszytami z matematyki braci Remplów (koniec XVIII w.).

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 12 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Przedmioty, których podstawę programową mogą uzupełniać proponowane zajęcia: historia

Mój księgozbiór, mój ekslibris

Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się, że książki bywały i nadal są dla wielu osób przedmiotami o szczególnej wartości, a przez to – godnymi „oznaczania” znakami własnościowymi, wskazującymi osobę właściciela księgozbioru. Prowadzący przedstawią uczestnikom rodzaje ekslibrisów oraz zaprezentują ich przykłady ze zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej.

Część warsztatowa: zajęcia plastyczne polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu własnego ekslibrisu.

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 12 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Przedmioty, których podstawę programową mogą uzupełniać proponowane zajęcia: historia, język polski

KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ VI-VIII

Szpital w średniowieczu

Uczestnicy lekcji poznają specyfikę średniowiecznego szpitala oraz dowiedzą się, czym różnił się on od współczesnych placówek zorientowanych na leczenie chorych. Podczas lekcji uczniowie zapoznają się ze średniowiecznymi metodami leczenia, ze szczególnym uwzględnieniem ziołolecznictwa. Podczas spotkania uczestnikom zaprezentowane zostaną karty z różnych ilustrowanych, zabytkowych zielników ze zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej.

Część warsztatowa: zajęcia plastyczne polegające na wykonaniu mini-zielnika.

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 12 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Przedmioty, których podstawę programową mogą uzupełniać proponowane zajęcia: historia

W dawnej bibliotece

Podczas lekcji przedstawione zostaną sposoby korzystania z historycznych bibliotek, ze szczególnym uwzględnieniem średniowiecznych bibliotek łańcuchowych, biblioteki Gimnazjum Elbląskiego oraz XIX/XX-wiecznej Biblioteki Miejskiej w Elblągu (Stadtbibliothek). Zwieńczeniem części teoretycznej jest przedstawienie zasad współczesnego korzystania z zasobów Biblioteki Elbląskiej.

Część warsztatowa: zajęcia plastyczne polegające na wykonaniu zakładki do książki.

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 12 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Przedmioty, których podstawę programową mogą uzupełniać proponowane zajęcia: historia, język polski

Książki w średniowieczu

Celem lekcji jest zapoznanie uczniów ze specyfiką średniowiecznych ksiąg rękopiśmiennych oraz sposobów ich zdobienia, od rubrykowania po tworzenie skomplikowanych iluminacji.

Część warsztatowa: zajęcia plastyczne polegające na zaprojektowaniu oraz wykonaniu ozdobnego inicjału.

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 12 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Przedmioty, których podstawę programową mogą uzupełniać proponowane zajęcia: historia, język polski

Genialny wynalazek druku

Na lekcji przedstawiona zostanie postać Jana Gutenberga oraz historia wynalazku druku. Pogadanka poświęcona fascynującym początkom przemysłowej technologii druku wzbogacona będzie o pokaz urządzeń wchodzących w skład XVI-wiecznej oficyny drukarskiej (replik tradycyjnych maszyn drukarskich, czcionek itp.).

Część warsztatowa: każdy uczeń wykonuje odbitkę pamiątkową (plan lekcji/tabliczka mnożenia) z matrycy na prasie Gutenberga.

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 12 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Przedmioty, których podstawę programową mogą uzupełniać proponowane zajęcia: historia, język polski

Dawno, dawno temu w szkole…

Tematem lekcji będzie sposób organizacja nauczania w historycznych szkołach humanistycznych na przestrzeni XVI-XVIII-wiecznego w Europie, na przykładzie Gimnazjum Elbląskiego. Uczestniczący w spotkaniu uczniowie obejrzą zabytkowe zeszyty uczniów z końca XVIII w., poznają fragmenty ówczesnych regulaminów szkolnych oraz rozkładów zajęć.

Część warsztatowa: uczniowie pod okiem prowadzących wykonują ozdobne karty tytułowe zeszytów, inspirowane zeszytami z matematyki braci Remplów (koniec XVIII w.).

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 12 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Przedmioty, których podstawę programową mogą uzupełniać proponowane zajęcia: historia

Mój księgozbiór, mój ekslibris

Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się, że książki bywały i nadal są dla wielu osób przedmiotami o szczególnej wartości, a przez to – godnymi „oznaczania” znakami własnościowymi, wskazującymi osobę właściciela księgozbioru. Prowadzący przedstawią uczestnikom rodzaje ekslibrisów oraz zaprezentują ich przykłady ze zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej.

Część warsztatowa: zajęcia plastyczne polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu własnego ekslibrisu.

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 12 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Przedmioty, których podstawę programową mogą uzupełniać proponowane zajęcia: historia, język polski

Elbląg w wieku pary i żelaza. O mieście w obliczu cywilizacyjnych przemian wieku XIX

Uczniowie uczestniczący w lekcji zapoznają się z dynamiką społeczną XIX-wiecznego, uprzemysławiającego się Elbląga, a także z różnymi aspektami ówczesnego życia społeczno-kulturalnego miasta: m.in. nowymi mediami, panującą wówczas modą oraz tzw. kulturą czasu wolnego. Proponowany tutaj program zajęć posłużyć może jako świetne uzupełnienie lekcji historii poświęconych tematowi industrializacji oraz przemian cywilizacyjnych Europy w wieku XIX. Lekcja da również uczniom wyobrażenie o życiu codziennym dawnych mieszkańców ich rodzinnego miasta. Prezentowane w przestrzeni wystawy „Elkamera” grafiki ze zbiorów zabytkowych BE, archiwalne druki ulotne oraz dokumenty życia społecznego w Elblągu w XIX i na początku XX wieku dadzą słuchaczom niepowtarzalną możliwość wybrać się na spacer śladami dawnych mieszkańców miasta – do pracy, parku, biblioteki, teatru czy kawiarni.

Część warsztatowa: brak, zajęcia łączą elementy wykładu oraz pokazu/prezentacji multimedialnej.

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 10 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Przedmioty, których podstawę programową mogą uzupełniać proponowane zajęcia: historia

Od rzeki jesteśmy

W oparciu o stanowiska pomieszczenia „Elkamery” poświęconego historii Kanału Elbląskiego, prowadzący wyjaśnią fenomen tego XIX-wiecznego cudu hydrotechniki. Co więcej, podczas zajęć uczniowie zapoznają się ze szczególnym położeniem geograficznym miasta Elbląg, w tym z pochodzeniem jego nazwy, pierwszymi wzmiankami na temat rzeki Ilfing (dziś Elbląg), rozwojem handlu i jego wpływem na rozwój miasta oraz zakresem wymiany towarowej. Na zajęciach zostanie również przedstawione zagadnienie żeglugi śródlądowej wraz z jej znaczeniem dla rozwoju miasta i regionu. W trakcie lekcji zostanie także naszkicowana historia i powody powstania jednej z największych atrakcji turystycznych regionu, czyli Kanału Elbląskiego, będącego niegdyś ważną handlową drogą wodną. Uczniowie uczestniczący w zajęciach poznają powody, dla których budowa tak spektakularnej konstrukcji była opłacalna, przy okazji poznając historię regulacji wód w Dolinie Wisły.

Część warsztatowa: brak, zajęcia łączą elementy wykładu oraz pokazu/prezentacji multimedialnej.

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 10 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Przedmioty, których podstawę programową mogą uzupełniać proponowane zajęcia: historia, geografia

Kosmos w zabytkowych drukach Biblioteki Elbląskiej (oferta ważna do końca sierpnia 2023)

Uczestnicy zostaną oprowadzeni po wystawie czasowej pn. „Kosmos w zabytkowych drukach Biblioteki Elbląskiej”. Bogactwo zabytkowych zbiorów astronomicznych Biblioteki Elbląskiej pozwala naszkicować historię badań wszechświata od najdawniejszych czasów po wiek XIX. O historii tej mówią ilustrowane książki naukowe, mapy nieba oraz czasopisma prezentowane w gablotach. Uczestnicy spotkania poznają sylwetki uczonych, którzy przyczynili się do rozwoju astronomii, a także poznają sposoby, w jakie rozwija się stan wiedzy naukowej.

Część warsztatowa: wykonywanie prostych obliczeń związanych z ruchem obrotowym planet wokół Słońca.

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 10 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Przedmioty, których podstawę programową mogą uzupełniać proponowane zajęcia: historia, geografia, fizyka

SZKOŁY ŚREDNIE

Elbląg w wieku pary i żelaza. O mieście w obliczu cywilizacyjnych przemian wieku XIX

Uczniowie uczestniczący w lekcji zapoznają się z dynamiką społeczną XIX-wiecznego, uprzemysławiającego się Elbląga, a także z różnymi aspektami ówczesnego życia społeczno-kulturalnego miasta: m.in. nowymi mediami, panującą wówczas modą oraz tzw. kulturą czasu wolnego. Proponowany tutaj program zajęć posłużyć może jako świetne uzupełnienie lekcji historii poświęconych tematowi industrializacji oraz przemian cywilizacyjnych Europy w wieku XIX. Lekcja da również uczniom wyobrażenie o życiu codziennym dawnych mieszkańców ich rodzinnego miasta. Prezentowane w przestrzeni wystawy „Elkamera” grafiki ze zbiorów zabytkowych BE, archiwalne druki ulotne oraz dokumenty życia społecznego w Elblągu w XIX i na początku XX wieku dadzą słuchaczom niepowtarzalną możliwość wybrać się na spacer śladami dawnych mieszkańców miasta – do pracy, parku, biblioteki, teatru czy kawiarni.

Część warsztatowa: brak, zajęcia łączą elementy wykładu oraz pokazu/prezentacji multimedialnej.

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 10 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Przedmioty, których podstawę programową mogą uzupełniać proponowane zajęcia: historia

Od rzeki jesteśmy

W oparciu o stanowiska pomieszczenia „Elkamery” poświęconego historii Kanału Elbląskiego, prowadzący wyjaśnią fenomen tego XIX-wiecznego cudu hydrotechniki. Co więcej, podczas zajęć uczniowie zapoznają się ze szczególnym położeniem geograficznym miasta Elbląg, w tym z pochodzeniem jego nazwy, pierwszymi wzmiankami na temat rzeki Ilfing (dziś Elbląg), rozwojem handlu i jego wpływem na rozwój miasta oraz zakresem wymiany towarowej. Na zajęciach zostanie również przedstawione zagadnienie żeglugi śródlądowej wraz z jej znaczeniem dla rozwoju miasta i regionu. W trakcie lekcji zostanie także naszkicowana historia i powody powstania jednej z największych atrakcji turystycznych regionu, czyli Kanału Elbląskiego, będącego niegdyś ważną handlową drogą wodną. Uczniowie uczestniczący w zajęciach poznają powody, dla których budowa tak spektakularnej konstrukcji była opłacalna, przy okazji poznając historię regulacji wód w Dolinie Wisły.

Część warsztatowa: brak, zajęcia łączą elementy wykładu oraz pokazu/prezentacji multimedialnej.

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 10 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Przedmioty, których podstawę programową mogą uzupełniać proponowane zajęcia: historia, geografia

Kosmos w zabytkowych drukach Biblioteki Elbląskiej (oferta ważna do końca sierpnia 2023)

Uczestnicy zostaną oprowadzeni po wystawie czasowej pn. „Kosmos w zabytkowych drukach Biblioteki Elbląskiej”. Bogactwo zabytkowych zbiorów astronomicznych Biblioteki Elbląskiej pozwala naszkicować historię badań wszechświata od najdawniejszych czasów po wiek XIX. O historii tej mówią ilustrowane książki naukowe, mapy nieba oraz czasopisma prezentowane w gablotach. Uczestnicy spotkania poznają sylwetki uczonych, którzy przyczynili się do rozwoju astronomii, a także poznają sposoby, w jakie rozwija się stan wiedzy naukowej.

Część warsztatowa: wykonywanie prostych obliczeń związanych z ruchem obrotowym planet wokół Słońca.

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 10 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Przedmioty, których podstawę programową mogą uzupełniać proponowane zajęcia: historia, geografia, fizyka

Genialny wynalazek druku

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość zrobienia własnego wydruku na replice przełomowej prasy autorstwa Jana Gutenberga oraz innych zabytkowych maszynach drukarskich, takich jak prasa korektorska, graficzna, czy prasa typu Boston. Część praktyczna zostanie poprzedzona prelekcją na temat historii i istoty wynalazku druku oraz innych aspektach sztuki drukarskiej. W trakcie warsztatów zostaną zaprezentowane czcionki, wierszowniki, arkusze papieru czerpanego oraz inne elementy wyposażenia dawnej drukarni.

Część warsztatowa: uczniowie pod okiem prowadzących wykonują odbitki na różnych prasach drukarskich

Czas trwania: ok. 90 minut

Koszt: 12 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Przedmioty, których podstawę programową mogą uzupełniać proponowane zajęcia: historia, język polski

Mój księgozbiór, mój ekslibris

Podczas lekcji uczniowie dowiedzą się, że książki bywały i nadal są dla wielu osób przedmiotami o szczególnej wartości, a przez to – godnymi „oznaczania” znakami własnościowymi, wskazującymi osobę właściciela księgozbioru. Prowadzący przedstawią uczestnikom rodzaje ekslibrisów oraz zaprezentują ich przykłady ze zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej. Uczestnicy zapoznają się także z pokrewnymi sposobami oznaczania książek, takimi jak superekslibris, wpis własnościowy czy pieczęć.

Część warsztatowa: zajęcia plastyczne polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu własnego ekslibrisu w formie pieczęci, w technice linorytu.

Czas trwania: ok. 180 minut

Koszt: 17 zł/os. Opiekun grupy uczestniczy w zajęciach nieodpłatnie.

Przedmioty, których podstawę programową mogą uzupełniać proponowane zajęcia: historia, język polski

Oferta dla przedszkoli:

Lekcja biblioteczna (bezpłatna)
 • Pierwsza wizyta “Przepraszam czy jesteś czarownicą?” E. Horn
Warsztaty literacko – plastyczne (2 zł/ osoba)
 • Rozwój motyla  – “Bardzo głodna gąsienica” E. Carle
 • Dzień misia – “Złotowłos i trzy niedźwiadki”
 • O chłopcu, który chronił przyrodę – “Ostatnie drzewo w mieście” P. Carnavas
 • Zdrowym być, czyli gimnastyka dla malucha – “Od stóp do głów” E. Carle
 • Co zobaczył miś, czyli o kolorach zwierząt – “Miś patrzy”, M. Bill Jr”
 • O potrzebie zabawy i akceptacji – “Mogę grać z wami?” M. Willems
 • Świętujemy Dzień Babci – “Co?” K. Lum
 • Książka pełna dźwięków – “Och!” H. Tullet
 • W poszukiwaniu Mikołaja – “Gdzie jest Mikołaj? D. Bedford
 • Leżąc na trawie – “Brzuchem do góry” U. Palusińska
 • Las i jego mieszkańcy – “Rok w lesie” E. Dziubak
 • Pszczoły – “Pszczoły miodne i niemiodne” J. Kierat
 • Wiosna – “Przyjście wiosny” J. Brzechwa
 • Skrzynia pełna tajemnic – o skałach, minerałach i skamieniałościach
 • Książki Guido Van Genechten:
  Poznajemy kolory – “Mała biała rybka”
  W co się bawić – “Mała biała rybka ma wielu przyjaciół”
  W każdym z nas drzemie wyjątkowy talent – “Co umie mała biała rybka”
  Nauka liczenia – “Mała biała rybka liczy do 11-stu”

Oferta dla klas I-III:

Lekcje biblioteczne (bezpłatne)
 • Pierwsza wizyta “Przepraszam czy jesteś czarownicą?” E. Horn
 • Poznaj bibliotekę – wycieczka i kolorowanki z grafik zabytkowych Biblioteki Elbląskiej
Warsztaty literacko – plastyczne (2zł/osoba)
 • Na czym polega praca detektywa? – “Tajemnica biblioteki” M. Widmark
 • Co jest w kosmosie – “Mały Księżyc” S. i N. Clark
 • Rozwój motyla – “Bardzo głodna gąsienica” E. Carl
 • Las i jego mieszkańcy “Drzewa” – W. Grajkowska
 • Pszczoły – “Pszczoły miodne i niemiodne” – J. Kierat
 • Jak to jest z jeżami – “Porwanie jeża Eliasza” – E. Nowak
 • Wiosna – “Przyjście wiosny” J. Brzechwa
 • Podwodny świat – “Podwodny świat. Opowieść o Jacques’u Cousteau” J. Berner
 • Skrzynia pełna tajemnic – o skałach, minerałach i skamieniałościach
 • Książka pełna dźwięków – “Och!” H. Tullet
 • Leżąc na trawie – “Brzuchem do góry” – U. Palusińska
Warsztaty literacko – krawieckie (5 zł/osoba)
 • Dzień Misia – “Złotowłosa i trzy niedźwiadki”
 • O uczuciach – “Kolorowy potwór” A. Llenas
Gry biblioteczne (2 zł/osoba)
 • Dzień bez śmiecenia
 • Kolorowy potwór o uczuciach

Oferta dla klas IV-VIII:

Lekcje biblioteczne (bezpłatne)
 • Poznaj bibliotekę – wycieczka i kolorowanki z grafik zabytkowych Biblioteki Elbląskiej
 • Krótka historia książki
Warsztaty literacko – plastyczne (2zł/osoba)
 • Czemu warto czytać? – “Książka, dzięki której pokochasz książki” F. Bocher
 • Poznajemy zawód reportera – “Smerf reporter”
 • Skrzynia pełna tajemnic – o skałach, minerałach i skamieniałościach
 • Podwodny świat – “Podwodny świat. Opowieść o Jacques’u Cousteau” J. Berner
 • Podróż przez Polskę – “Mapy” Mizielińscy
 • Rośliny, które zmieniły bieg historii – “50 roślin, które zmieniły bieg historii” B. Laws
Warsztaty literacko – krawieckie (5zł/osoba)
 • Dzień książki – “Jestem dzieckiem książek” O. Jeffers
 • O uczuciach – “Kolorowy potwór” A. Llenas
Gra biblioteczna (2 zł/osoba)
 • Dzień bez śmiecenia

Szkoła ponadpodstawowa

Lekcje biblioteczne (bezpłatne)
 • Poznaj bibliotekę – wycieczka po Bibliotece Elbląskiej
 • Skrzynia pełna tajemnic – o skałach, minerałach i skamieniałościach
Lekcje biblioteczne:
dla przedszkoli, klas 0-3
 • „Poznaję bibliotekę z Franklinem” ( głośne czytanie, kolorowanka lub zakładka do książki)
 • „Jak powstaje książka” dla klas 4-8
 • „Jestem czytelnikiem biblioteki Elbląskiej” (wyszukiwanie w katalogu on-line)
Warsztaty edukacyjno-plastyczne (2 zł / os):
dla przedszkoli i klas 0-3
 • „Cztery pory roku” (tekst literacki związany z porą roku i praca plastyczna)
 • „Z legendą po Polsce” (legenda i praca plastyczna)
 • „Fascynujący świat zwierząt” (pogadanka edukacyjna , tekst literacki i praca plastyczna np. motyle, wróbel, słoń…)
 • „Biblioteczne spotkania z bajkowymi postaciami” (bajka i praca plastyczna)
 • „Bezpieczne dziecko w domu i na ulicy” (pogadanka i praca plastyczna)
 • „Kartka z kalendarza” (ważne święta i uroczystości państwowe, rodzinne i religijne – pogadanka, tekst literacki i praca plastyczna)
 • „Śmieciowe ABC” (pogadanka i praca plastyczna)
 • „Świat emocji” ( test literacki i praca plastyczna)
dla klas 4-8
 • „Kompas moralny młodego człowieka” – cykl 12 spotkań
 • „Od kamienia do kodeksu” ( historia książki rękopiśmiennej)
Warsztaty plastyczne (2 zł / osoba)
 • Warsztaty wprowadzające do wybranych technik plastycznych np. Origami, Qulingu, Decoupagu, Iris folding, papierowej wikliny, szydełkowania, wyszywania, szycia, robienia na drutach…
 • Realizujemy także warsztaty na zamówienie (należy się skontaktować z tygodniowym wyprzedzeniem)
Warsztaty

1. „My o swoje zdrowie dbamy i się zdrowo odżywiamy” – warsztaty na podstawie książek „Basia i słodycze”, „Jem zdrowo” dotyczące zdrowego trybu życia i prawidłowego odżywiania (grupy przedszkolne)
2.
„Jestem widzem i aktorem” – warsztaty teatralne na podstawie książki „Teatr”,wprowadzające pojęcia związane ze sztuką, w programie przedstawienia teatralne dla dzieci do wyboru: „Gruffalo”, „Synek Gruffala”, „Przepraszam, czy jesteś czarownicą”, „O zajączku co chciał wiedzieć, jak polować na niedźwiedzie” (grupy przedszkolne i wczesnoszkolne)
3.
„Legendy o naszym mieście” – warsztaty regionalne na podstawie elbląskich legend, m.in. legendzie o Piekarczyku, legendzie o czarnoksiężniku Kilianie, legendzie o męstwie elblążanek (grupy wczesnoszkolne, klasy 4-5)
4.
„Jesteśmy Polakami” – warsztaty o symbolach narodowych na podstawie książki „Basia i wolność”, „Nasza paczka i niepodległość” (grupy wczesnoszkolne, klasy 4-6)
5.
„Na pomoc”– warsztaty na podstawie książki „Numer alarmowy” o bezpieczeństwie w domu i na drodze, ruchu drogowym oraz służbach: policji, straży pożarnej i pogotowiu (grupy przedszkolne)
6.
„Wielkanoc – ale jaja” – warsztaty związane z tradycjami wielkanocnymi na podstawie książek „Gdyby jajko mogło mówić” (grupy przedszkolne i wczesnoszkolne)
7.
„Jest taki dzień” – warsztaty związane z tradycjami bożonarodzeniowymi na podstawie książek „Basia i Boże Narodzenie”, „Marysia i Boże Narodzenie”, „Gwiazdka małego elfa”, „Gwiazdka w Bullerbyn” (grupy przedszkolne i wczesnoszkolne)
8.
„Misiowe święto” – warsztaty z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia na podstawie książek o Kubusiu Puchatku, „Zgubiony niedźwiadek” (grupy przedszkolne)
9.
„Kocha, lubi, szanuje” – walentynkowe warsztaty z okazji Dnia Zakochanych na podstawie książek „Franklin mówi kocham cię”, „Alberta szuka miłości”, „Mamusia dla Koko” (grupy przedszkolne)
10. „
W poszukiwaniu wiosny” – warsztaty nawiązujące do zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla danej pory roku na podstawie książek „O chorym bocianku”, „Zapach wiosny”, „Wiosna w Bullerbyn” (grupy przedszkolne i wczesnoszkolne)
11.
„Zimą wkoło jest wesoło” – warsztaty nawiązujące do zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla danej pory roku na podstawie książek „Zimowa noc”, „Tropy na śniegu” (grupy przedszkolne i wczesnoszkolne)
12.
„Kolory jesieni” – warsztaty nawiązujące do zjawisk przyrodniczych charakterystycznych dla danej pory roku na podstawie książek „Agatka na tropach jesieni”, „Bajka o jesiennym szalu” (grupy przedszkolne i wczesnoszkolne)
13.
„Lato, lato, lato czeka” – warsztaty o bezpieczeństwie w czasie wakacji na podstawie książek „Basia i biwak”, „Lato nad morzem” (grupy przedszkolne i wczesnoszkolne)
14.
„W świecie zwierzątmotyle – warsztaty przyrodnicze o motylach na podstawie książki „Bardzo głodna gąsienica” i opowiadania „Nikt mnie więcej nie zobaczy” (grupy przedszkolne i wczesnoszkolne)

15. „W świecie zwierząt – pszczoły” – warsztaty przyrodnicze o zwyczajach pszczół w oparciu o książkę „Pszczoły” (grupy wczesnoszkolne)

16. „W świecie zwierzątdinozaury” – warsztaty edukacyjno-plastyczne o życiu dinozaurów w oparciu o książkę „Ivar zaprzyjaźnia się z tyranozaurem” ( grupy przedszkolne i wczesnoszkolne)

17. „11 listopada – odzyskana niepodległość” – warsztaty edukacyjno-plastyczne nawiązujące do wydarzeń dot. odzyskania przez Polskę niepodległości w oparciu o książkę „Polska” , „Nasza paczka i niepodległość” ( klasa 4-6)

18. „Grunt to dobre wychowanie” – warsztaty o zasadach dobrego zachowania w różnych sytuacjach w oparciu o książkę „Julia łapie za słówka” oraz wiersz „Kwoka” ( grupy wczesnoszkolne)

19. „Spacer po elbląskich zabytkach” – warsztaty edukacyjno-plastyczne przedstawiające historię najważniejszych elbląskich zabytkach (klasy 4-6)

Lekcje biblioteczne

1. „Książeczkowa kraina” – lekcja biblioteczna zapoznająca dzieci z biblioteką, zasadami korzystania ze zbiorów na podstawie książek „Basia i biblioteka”, „Biblioteka”, „O niezwykłym chłopcu, który pożerał książki”, „Achilles, smok z małymi skrzydłami” (grupy przedszkolne)
2.
„Od pomysłu do bestsellera – jak powstaje książka” – lekcja biblioteczna zapoznająca dzieci z kolejnymi etapami powstawania książki (grupy wczesnoszkolne)
3.
„Baśniowa biblioteka” – lekcja biblioteczna zapoznająca dzieci z bajkami i baśniami, na podstawie klasyki baśni dziecięcej (grupy przedszkolne)
4.
„Lokomotywą Juliana Tuwima”– lekcja biblioteczna zapoznająca dzieci z twórczością Juliana Tuwima, oparta na zabawach ruchowych i małych inscenizacjach do wierszy „Lokomotywa”, „Rzepka” i „Okulary” (grupy przedszkolne)

Głośne czytanie

Głośne czytanie literatury dla dzieci, omówienie tekstu oraz zabawa ruchowa.

opłata:
warsztaty – 2 zł/osoba
lekcje biblioteczne – bezpłatne
głośne czytanie – bezpłatne

Grupy przedszkolne i wczesnoszkolne
Warsztaty tematyczne:
„Na tropie wiosny” – na podstawie opowiadania pt. „Krokus” M. Sypek
„Dlaczego liście się rumienią” – na podstawie opowiadania M. Strzałkowskiej pt. „Adelajda i liść dzikiego wina”
„Mamo wróć!”- z okazji Dnia Matki na podstawie opowiadania Jana Karpa pt. „Julek czyli Karp”
„Gdzie mieszkają Muminki?” – o ojczyźnie T. Jansson i bohaterach jej książki „W Dolinie Muminków” (kl. I-III)
„Z wizytą u Pipi” – o ojczyźnie A. Lindgren i najsławniejszej bohaterce jej powieści (kl. II)
„Mikołaju czekamy !”- z okazji Mikołajek na podstawie opowiadania G. Kasdepke pt. „Niedowiarki”
„Jak zbudowano Elbląg” – z wykorzystaniem legendy o Piekarczyku
„Od deski do deski” – budowa książki
„Biel i czerwień” – o polskich symbolach narodowych
„Co to jest niepodległość” – w oparciu o książkę Z. Staneckiej pt.: „Nasza paczka i niepodległość” (kl.I-III)
„Warszawa – stolica Polski” – na podstawie „Legendy o Warsie i Sawie” W. Chotomskiej

Warsztaty biblioterapeutyczne:
„Na spotkanie z czapkozaurem…” – o pokonywaniu strachu przed ciemnością na podstawie  opowiadania G. Kasdepke pt. „Straszna przygoda” (gr. przedszkolne, kl. 0)
„Mój skarb – czyli jak być dzielnym i jak się bronić” – w jaki sposób przeciwstawić się przemocy? – w oparciu o opowiadanie E. Zőller pt. „Dzielna Emilka” (kl. 0-I)
„Przyjaźni się nie szuka lecz znajduje” – w oparciu o opowiadanie M. Musierowicz pt. „Kredki” (kl. II-III)
„Czy znasz już swoje zalety” – o poczuciu własnej  wartości na podstawie tekstu M. Molickiej (kl. II-III)
„Kto pocieszy Maciupka?” – o nieśmiałości  na podstawie książki T. Jansson (kl. II-III)

Dodatkowo dla grup przedszkolnych posiadamy bogatą ofertę warsztatów z wykorzystaniem elementów bajkoterapii i pedagogiki zabawy.

Klasy IV–VIII
Warsztaty tematyczne:
„Historia pisma – pismo klinowe” – uczniowie wykonują m.in. glinianą tabliczkę (kl. V-VIII)
„Książka – wczoraj, dziś, jutro” – o historii książki (pisanie ptasim piórem) (kl. IV-VIII)
„Elbląg – moje miasto” (kl. IV-VI)
„Bursztynowe legendy” – o bursztynowym szlaku (kl. IV-VI)
„Legendy i zwyczaje Warmii i Mazur” – warsztaty z edukacji regionalnej (kl. V-VIII)
„Olimpijska rodzinka” – mini konkurs z mitologii greckiej (kl. V-VII)
„Opowieści pamiątek rodzinnych” – w oparciu o książkę R. Jędrzejewskiej-Wróbel pt. „Sznurkowa historia” (kl. IV-VI)
„Słowniki i encyklopedie jako źródła informacji” (kl. V-VII)
„Jaki znak Twój” – o polskich symbolach narodowych (kl. IV-VI)

Warsztaty biblioterapeutyczne:
„Opowieść o życiu i przemijaniu”- warsztaty  na podstawie książki L. Buscaglion pt. „Jesień liścia Jasia”
„Czy silniejszy zawsze zwycięża?” – warsztaty poruszające problem  przemocy rówieśniczej
„Jeż bez kolców – czy to możliwe ?” – warsztaty o adopcji na podstawie opowiadania pt. „Jeż” K. Kotowskiej
„Ja i moi rodzice” – warsztaty dotyczące relacji w rodzinie, z wykorzystaniem fragmentów książki E.E. Schmitta pt. „Dziecko Noego”

opłata: 2 zł/osoba

OFERTA ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

OFERTA DLA PRZEDSZKOLI

Lekcje biblioteczne (bezpłatne)

1. Poznajemy bibliotekę „Ciekawski George” H.A. Rey

Warsztaty literacko – plastyczne (2 zł/ osoba)

1. Las i jego mieszkańcy – „Rok w lesie” E. Dziubak

2. Pszczoły – „Pszczoły miodne i niemiodne” J. Kierat

3. Wiosna – „Przyjście wiosny” J. Brzechwa

4. Skrzynia pełna tajemnic – o skałach, minerałach i skamieniałościach

5. Ogrodowe olbrzymy: o drzewach słów kilka – „Ostatnie drzewo w mieście” P. Carnavas

6. Jak to jest z jeżami – „Porwanie jeża Eliasza” – E. Nowak

7. Przygoda trzmiela – „Reginka szuka domu” E. Nowak

8. Segregacja-rewelacja – „Basia i śmieci” Z. Stanecka

9. Wędrówki z kroplą wody – „Wędrówka kropelki” P. Płatkowska

10. Skarby jesieni – „Złodziej liści” A.Hemming

11. Dzieci lubią zimę – „Zimowa zabawa” A. Bijsterbosch ; „Za dużo zimowych zabaw” K. Hudson

12. Zawody dawniej i dziś – „Fach, że ach!” Silvie Sanža,Milan Starý

13. Dzień książkowego misia

OFERTA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Lekcje biblioteczne (bezpłatne)

1. Poznajemy bibliotekę „Ciekawski George” H.A. Rey

2. Budowa i historia książki

Warsztaty literacko – plastyczne (2 zł/ osoba)

1. Las i jego mieszkańcy – „Drzewa” – W. Grajkowska

2. Pszczoły – „Pszczoły miodne i niemiodne” – J. Kierat

3. Jak to jest z jeżami – „Porwanie jeża Eliasza” – E. Nowak

4. Wiosna – „Przyjście wiosny” J. Brzechwa

5. Podwodny świat – „Podwodny świat. Opowieść o Jacques’u Cousteau” J. Berner

6. Skrzynia pełna tajemnic – o skałach, minerałach i skamieniałościach

7. Zabawy słowem: gry i zabawy językowe (zajęcia dla klasy 3)

8. Ogrodowe olbrzymy: o drzewach słów kilka – „Ostatnie drzewo w mieście” P. Carnavas

9. Przygoda trzmiela – „Reginka szuka domu” E. Nowak

10. Segregacja-rewelacja – „Basia i śmieci” Z. Stanecka

11. Wędrówki z kroplą wody – „Wędrówka kropelki” P. Płatkowska

12. Tu, gdzie jestem – Elbląg

13. Lem i jego roboty – „Cyberiada”, „Bajki robotów” S. Lem

14. Ja w świecie emocji: zajęcia cykliczne – „Księga emocji” M. Menendez-Ponte; „Staś w laboratorium emocji” O. Buśko; „Bajkoterapia, czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać” K. Klimowicz; D. Ślepowrońska

I Zajęcia wprowadzające. ; II Zajęcia o złości. ; III Zajęcia o radości. ; IV Zajęcia o strachu.

V Zajęcia o smutku (możliwość zapisania klasy na pojedyncze zajęcia)

15. O przyjaźni i samotności – „Mój wieloryb”; „Powrót wieloryba” B. Davies

16. O Lemie słów kilka – warsztaty plastyczne inspirowane twórczością pisarza

17. Wielkie przygody małej pszczoły: rzecz o tradycyjnym pszczelarstwie – „Pszczoły” P. Socha

18. Czas karnawału – tradycyjne zapusty: prezentacja, zabawy – „Etnogadki” M. Michaluk, W. Przewoźny, M. Stachowiak

19. Zabawy alfabetem: nauka alfabetu migowego, szyfry, zagadki – „Mam oko na litery” A.D. Mizielińscy

20. Boże Narodzenie: o tradycyjnym świętowaniu – „Etnogadki” M. Michaluk, W. Przewoźny, M. Stachowiak

21. Na zwiastowanie przybywaj bocianie: o wiosennym świętowaniu

22. 11 listopada Dzień Niepodległości: opowiadanie o patriotyzmie – „Opowieści o tym w co życiu ważne”

23. Dzień książkowego misia

24. Zawody dawniej i dziś – „Fach, że ach!” Silvie Sanža,Milan Starý

OFERTA DLA KLAS IV-VIIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Lekcje biblioteczne (bezpłatne)

1. Poznajemy bibliotekę

2. Budowa i historia książki

3. Informacja na wagę złota – wyszukiwanie i selekcjonowanie informacji z różnych źródeł

Warsztaty literacko – plastyczne (2 zł/ osoba)

1. Skrzynia pełna tajemnic – o skałach, minerałach i skamieniałościach

2. Podwodny świat – „Podwodny świat. Opowieść o Jacques’u Cousteau” J. Berner

3. Podróż przez Polskę – „Mapy” Mizielińscy

4. Rośliny, które zmieniły bieg historii – „50 roślin, które zmieniły bieg historii” B. Laws

5. Podwodny świat – „Podwodny świat. Opowieść o Jacques’u Cousteau” J. Berner

6. Tu, gdzie jestem – Elbląg

7. Zabawy słowem: gry i zabawy językowe

8. Lem i jego roboty – „Cyberiada”, „Bajki robotów” S. Lem

9. Ja w świecie emocji: zajęcia cykliczne – „Księga emocji” M. Menendez-Ponte; „Staś w laboratorium emocji” O. Buśko; „Bajkoterapia, czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać” K. Klimowicz; D. Ślepowrońska

I Zajęcia wprowadzające. ; II Zajęcia o złości; III Zajęcia o radości; IV Zajęcia o strachu;

V zajęcia o smutku (możliwość zapisania klasy na pojedyncze zajęcia) Zajęcia dla klasy 4

10. O Lemie słów kilka: warsztaty plastyczne inspirowane twórczością pisarza

11. Tradycyjne pszczelarstwo – „Pszczoły” P. Socha

12. Obrzędy i tradycje okresu letniego – „Etnogadki” M. Michaluk, W. Przewoźny, M. Stachowiak

13. Boże Narodzenie: o tradycyjnym świętowaniu – „Etnogadki” M. Michaluk, W. Przewoźny, M. Stachowiak

14. Na zwiastowanie przybywaj bocianie: o wiosennym świętowaniu

OFERTA DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

Lekcje biblioteczne (bezpłatne)

1. Poznajemy bibliotekę

Warsztaty literacko – plastyczne (2 zł/ osoba)

1. Skrzynia pełna tajemnic: o skałach, minerałach i skamieniałościach

2. Zabawy słowem: gry i zabawy językowe

3. Swoje chwalicie, swoje znacie: Polska i jej regiony

4. Polska Sztuka Ludowa