Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Digitalizacja wraz z niezbędnymi pracami konserwatorskimi, opracowanie i udostępnianie starodruków Biblioteki Elbląskiej

Zadanie finansowane w trybie 2-letnim

Celem projektu jest digitalizacja wraz z niezbędnymi pracami konserwatorskimi, opracowanie, udostępnienie i ponowne wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego w tym zbioru wchodzącego w skład zasobu narodowego oraz tworzenie infrastruktury do digitalizacji i przechowywania w formie cyfrowej.

Partnerem w projekcie jest Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku

Co chcemy kupić:
– rozszerzenie do macierzy dyskowej QNAP wraz z dyskami – pozwoli ono zyskać około 160 TB przestrzeni do archiwizacji plików powstałych w wyniku digitalizacji

Co chcemy zrobić:
– niezbędne prace konserwatorskie 6 druków
– digitalizację druków XVI-XIX w. zgodnie z obowiązującymi standardami
tematyka druków m.in.: nauki przyrodnicze, medycyna, matematyka, historia
– digitalizację rozszerzoną “slow digitisation” 4 druków – pod terminem tym rozumiemy nie tylko tworzenie cyfrowych obrazów o wysokiej rozdzielczości kart druku, ale również zastosowanie zaawansowanych technik obrazowania takich jak: obrazowanie VIS w świetle widzialnym odbitym i przechodzącym, fluorescencja w UV, reflektografia IR, technika fałszywych kolorów IRFC, obrazowanie wielospektralne, wielomianowe mapy tekstury (Polynomial Texture Maps, PTM), analiza składu pierwiastkowego metodą spektroskopii fluorescencyjnej rentgenowskiej tzw. makro XRF oraz obrazowanie elementów zabytku pod mikroskopem stereoskopowym (powiększenie do 40x) oraz biologicznym (powiększenie do 400x).
– opracowanie przez pracowników naukowych metadanych obiektów zdigitalizowanych
– bezpłatnie udostępnić pliki i metadane w internecie, m. in. poprzez Elbląską Bibliotekę Cyfrową, Elbląski Wortal Historyczny, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Federację Bibliotek Cyfrowych oraz Europeanę
– zrealizować działania edukacyjne i promocyjne
(przeprowadzimy szkolenia dla bibliotekarzy oraz pracowników informacji naukowej z regionu z zagadnień związanych z digitalizacją)
– przygotujemy katalog, puzzle i kolorowani antystresowe na podstawie zbiorów znajdujących się w Bibliotece Elbląskiej i Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku i bezpłatnie je kolportujemy

Kwota dofinansowania:
2022 r. – 100 000 zł
2023 r. – 135 000 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego