Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W czwartek, 24 czerwca, o godz. 17:00 zapraszamy na spotkanie online na FB Biblioteki Elbląskiej w ramach cyklu „Klasycy historiografii” poświęcone dziełu „Montaillou. Wioska heretyków 1294–1324” Emmanuela Le Roy Ladurie. W spotkaniu prowadzonym przez Radka Kubusa z Regioteki wezmą udział: dr Aleksandra Girsztowt oraz dr Andrzej Gierszewski.

Mikrohistoria to nurt, który w polskiej historiografii nadal cieszy się niesłabnącą popularnością. Wśród klasycznych prac z zakresu mikrohistorii poza najsłynniejszą pracą Emmanuela Le Roy Ladurie możemy wskazać na “Wielką masakrę kotów”Roberta Darntona, książkę “Ser i robaki” Carlo Ginzburga oraz pracę “Powrót Martina Guerre” Natalie Zemon Davis. Niewątpliwie to jednak praca poświęcona życiu niewielkiej katarskiej wioski z pogranicza francusko-hiszpańskiego uznawana jest w tym zakresie za najbardziej klasyczną pozycję. Podczas najbliższego spotkania, którego gośćmi będą dr Aleksandra Girsztowt oraz dr Andrzej Gierszewski, poza dyskusją o samej książce skupimy się na elementach życia codziennego mieszkańców Europy w okresie nowożytnym. Z pewnością w trakcie dyskusji obalimy niejeden mit, w tym ten iż okres średniowiecza był wyłącznie czasem zabobonu, ciemnoty i wstecznictwa./Radosław Kubus

dr Aleksandra Girsztowt – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii. Adiunkt w Zakładzie Historii Powszechnej Średniowiecza (Instytut Historii) Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka szeregu artykułów poświęconych średniowiecznemu rzemiosłu w małych miastach pomorskich. Współinicjatorka i organizatorka odbywającej się rokrocznie w Pruszczu Gdańskim konferencji “Origines et Mutationes”. Do niedawna specjalista w Bibliotece Elbląskiej, gdzie współtworzyła wystawę “Druki medyczne w zbiorach Biblioteki Elbląskiej”.

dr Andrzej Gierszewski – rzecznik Muzeum Gdańska, specjalista od historii średniowiecznej. Doktoryzował się na podstawie dysertacji pt. “Mierzeja Kurońska i Zalew Kuroński w średniowieczu (do 1525 r.)”. W ostatnim czasie ukazała się książka dr Gierszewskiego napisana wespół z dr Piotrem Kitowskim zatytułowana “Urzędnicy miejscy Nowego nad Wisłą do 1772 r. Spisy”. Ponadto dr Andrzej Gierszewski jest autorem wielu artykułów poświęconym Mierzei Kurońskiej w okresie średniowiecza i wczesnej epoki nowożytnej.