Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Henryk Nitschmann i Elbląg na przełomie XIX i XX w.

Wystawa oraz towarzyszące jej wydarzenia (wernisaż połączony z sesją naukową i koncertem kameralnym, gra miejska, webinary, spacer historyczny z przewodnikiem) miały za zadanie promować wiedzę o Henryku Nitschmannie, jednej z największych gwiazd lokalnej humanistyki. Tłem dla przedstawienia jego sylwetki był XIX-wieczny Elbląg, dynamicznie unowocześniające się miasto, w którym Nitschmann się urodził i spędził większą część swojego wypełnionego różnorakimi aktywnościami życia.

W ramach projektu zorganizowano następujące wydarzenia:
– wystawę zabytkowych druków i rękopisów, w tym m.in. woluminów z kolekcji nitschmannowskiej (wystawę gablotową uzupełniły postery z infografikami umieszczone w czytelni regionalno-historycznej oraz na dziedzińcu BE);
– wernisaż wystawy połączony był z sesją naukową oraz koncertem kameralnym;
– grę miejską;
– 2 webinary historyczne;
– spacer historyczno-krajoznawczy z przewodnikiem PTTK.

Czas realizacji: 16.05.2022 r. – 2.12.2022 r.

Całkowity koszt zadania: 28 400,00 zł
Wysokość dofinansowania: 25 000,00 zł

Zadanie dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra.