Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych w ramach NPRCz 2.0 Priorytet 1

Biblioteka Elbląska otrzymała w roku 2021 dofinansowanie na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0  w wysokości 57 610 zł

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

„Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0”.