Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Książkomat – dostawa i montaż. Ogłoszenie o zamówieniu

Zamawiający realizując zamówienie na dostawę, której wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 zł, zaprasza do złożenia oferty:
„Dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja oraz integracja z użytkowanym systemem bibliotecznym książkomatu zewnętrznego dla Biblioteki Elbląskiej”

Zakres zamówienia:

Dostawa montaż, instalacja, konfiguracja oraz integracja z użytkowanym systemem bibliotecznym SowaSQL Premium nowego książkomatu zewnętrznego dla Biblioteki Elbląskiej. Montaż na chodniku przed budynkiem przy ul. Hetmańskiej 20 w Elblągu w którym znajduje filia nr 7 Biblioteki Elbląskiej. Szkolenie pracowników biblioteki. Przekazanie 24 miesięcznej polisy serwisowej dla biblioteki (moduł obsługi książkomatu SowaSQL Premium).

Więcej informacji – TUTAJ.