Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W środę, 26 stycznia, o godz. 17:00 zapraszamy na profil FB Biblioteki Elbląskiej na spotkanie w ramach „Wirtualnej Regioteki” z ks. prof. Wojciechem Zawadzkim wokół najnowszej książki „Żuławy Malborskie i Elbląskie 1772-1945. Perspektywa społeczno-religijna”. Rozmowę poprowadzi Radosław Kubus.

Licząca znacznie ponad 400 stron monografia naukowa, zawiera szereg istotnych informacji dotyczących regionu Żuław Malborskich. Autor w głównej mierze koncentruje się na okresie wieku XIX, który nadal pozostaje w historiografii okresem o którym – wbrew licznie zachowanym źródłom – wiemy stosunkowo niewiele. Podczas spotkania z pewnością poruszone zostaną kwestie stosunków wyznaniowych i inwestycji publicznych, a także kwestie gospodarcze, społeczne oraz te związane z kulturą materialną. Nie zabraknie również tematów powiązanych z kulturą sanitarną i zdrowotnością dawnych Żuławiaków, ze szczególnym uwzględnieniem występujących tam w tym czasie cyklicznie nawracających epidemii cholery. Ponadto z pewnością poruszone zostaną wątki związane z kataklizmami, które w tym okresie nadal nawiedzały “krainę gburów”, w tym żywiołami ognia i wody. Wreszcie podjęte zostaną wątki związane z udziałem mieszkańców Żuław w konfliktach zbrojnych, toczonych przez Państwo Pruskie a następnie Niemieckie w prezentowanym w książce okresie./zapowiada Radosław Kubus

ks. prof. Wojciech Zawadzki – dyrektor Archiwum Diecezji Elbląskiej. Wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Elbląskiej oraz na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od 2020 r. dyrektor Instytutu Historii na UKSW. Organizator licznych konferencji naukowych. Autor szeregu publikacji z zakresu nowożytnych dziejów Pomorza oraz Warmi i Mazur. Główne zainteresowania badawcze Księdza Profesora dotyczą przede wszystkim szeroko rozumianych aspektów związanych z historią stosunków wyznaniowych i religijnością społeczeństw obszaru północnej Polski.

Na zdjęciu kaplica ewangelicka w Żuławkach, fot. Radosław Kubus.