Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Od dn. 5 maja 2021 r. w Bibliotece Elbląskiej wprowadzone zostają zmiany związane z zasadami funkcjonowania. Przywrócony zostaje wolny dostęp do półek, jednak według ściśle określonych reguł.

Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami:

Obowiązują limity osób przebywających w oddziałach bibliotecznych (15 osób na 1m²)* :

Biblioteka naukowa przy ul. św. Ducha 3-7: maks. 25 osób

Biblioteka Literacka przy ul. św. Ducha 3-7: maks. 15 osób

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj przy ul. Zamkowej 1: maks. 15 osób

Filia nr 1 przy ul. Brzeskiej 5: maks. 5 osób

Filia nr 3 przy al. J. Piłsudskiego 17: maks. 20 osób

Filia nr 5 Kostka przy ul. J. Wybickiego 20: maks. 20 osób

Filia nr 6 przy ul. Słonecznej 29-31: maks. 20 osób

Filia nr 7 Cyberiada przy ul. Hetmańskiej 16-22: maks. 15 osób

Filia nr 8 przy ul. Mielczarskiego 22-24: maks. 3 osoby

*Rodzic/opiekun prawny może wejść do Biblioteki z maksymalnie dwójką dzieci do lat 13. Dzieci powyżej 13 roku życia są traktowane jako samodzielne osoby.

Zwrócone książki na okres 3 dni zostaną umieszczone w wydzielonym miejscu, oznaczone datą zwrotu i odizolowane od innych egzemplarzy (kwarantanna książek).

Czytelnik korzystający z biblioteki musi przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV2, czyli mieć założoną maskę ochronną, zdezynfekowane ręce oraz zachować bezpieczną odległość zgodnie z informacją wizualną oraz wytycznymi MZ i GIS.

Oferta kulturalno-oświatowa Biblioteki pozostaje ograniczona.

Biblioteka główna i jej filie pracują w niezmienionych godzinach.

W trosce o bezpieczeństwo nadal zachęcamy do rezerwowania książek poprzez katalog on-line lub telefonicznie.

Wypożyczanie zbiorów Biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu, co oznacza, że czytelnie nadal pozostają zamknięte.

Wypożyczanie międzybiblioteczne również pozostaje wstrzymane.

Więcej informacji : Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania Biblioteki Elbląskiej_04.05.2021