Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W środę, 22 marca, o godz. 17:00 w sali kinowej Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7 odbędzie się promocja najnowszego, 32. tomu „Rocznika Elbląskiego”. Laudację wygłosi ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki. W tomie znalazły się artykuły cenionych badaczy Elbląga i regionu, m.in. na temat Truso, Elbląga i Nowego Dworu Gdańskiego. Serdecznie zapraszamy!

W XXXII tomie „Rocznika Elbląskiego” znalazły się:
artykuł autorstwa dra Marka F. Jagodzińskiego na temat Truso pt. „Niewolnicy, bursztyn i arabskie srebro – jak handlowano w Truso”; dwa artykuły poświęcone Elblągowi: dra Adriana Watkowskiego pt. „Elbląg w okresie przemian cywilizacyjnych i społecznych XIX-XX w. (1815-1945)” oraz prof. Witolda Rakowskiego „Społeczeństwo Elbląga w latach Polski Ludowej”; dwa artykuły będące pokłosiem ubiegłorocznej konferencji pt. „Flisacy” wieńczącej I Flis Kanałem Elbląskim: „Dzieje transportu wodnego drewna z lasów ostródzko-iławskich w Krainie Kanału Elbląskiego” autorstwa Kazimierza Skrodzkiego oraz „Techniki spławu drewna – teoria i praktyka” autorstwa Sławomira Dylewskiego; trzy artykuły (w tym jeden w źródłach i materiałach) autorstwa dra Radosława Kubusa poświęcone Nowemu Dworowi Gdańskiemu: „Targi i jarmarki w Nowym Dworze Gdańskim (Tiegenhof) w XIX wieku. Przyczynek do tematu”, „Zgony mieszkańców Nowego Dworu Gdańskiego i okolic miasta na przełomie XIX i XX wieku w świetle księgi metrykalnej miejscowej parafii ewangelickiej”, „Spis członków katolickiego stowarzyszenia szkolnego (katolischen Schulsozietät) w Nowym Dworze Gdańskim z roku 1839”.

Dodatkowo w źródłach i materiałach: „Statut elbląskiego cechu sprzedawców ryb 1465-1616” prof. Andrzeja Grotha, „Wykaz konfirmantów wyznania ewangelicko-reformowanego w Elblągu w pierwszej połowie XVIII wieku” dr Elżbiety Paprockiej oraz „Kodeks Etyki Polskiego Towarzystwa Historycznego przyjęty przez zarząd główny PTH 26 marca 2021 roku”.

W numerze znalazło się również wspomnienie zmarłego w ubiegłym roku Bpa dra Jana Styrny oraz sprawozdanie z ubiegłorocznej wystawy w Bibliotece Elbląskiej pt. „Henryk Nitschmann i Elbląg na przełomie XIX i XX w.” napisane przez Piotra Nikego.

„Rocznik Elbląski” ukazuje się od 1961 r. i jest najstarszym elbląskim periodykiem naukowym. Czasopismo wydawane jest przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Elblągu. Teksty publikowane w „Roczniku” dotyczą historii i dziedzin pokrewnych, w aspekcie terytorialnym koncentrują się na Elblągu i okolicach. Nad całością czuwa komitet redakcyjny pod przewodnictwem prof. dra hab. Andrzeja Grotha.

Uczestnicy spotkania otrzymają egzemplarz najnowszego numeru „Rocznika Elbląskiego” (ilość ograniczona).