Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Spotkanie odbywające się w ramach cyklu „Wirtualna Regioteka” odbędzie się we wtorek, 30 marca, o godz. 16:00 na profilu facebookowym Biblioteki Elbląskiej. Gościem Radosława Kubusa będzie dr Rafał Panfil z Muzeum Zamkowego w Malborku.

Od 1457 roku zamek w Malborku przeszedł w posiadanie polskich władców. Moment ten uznawany jest w dziejach za początek okresu staropolskiego, który trwał nieprzerwanie przez ponad 300 lat. W tym niezmiernie długim czasie, malborska forteca przechodziła różne koleje losów. Podczas wojen ze Szwecją w XVII wieku dwukrotnie była zdobywana przez wojska nieprzyjaciela. Jednocześnie w tym samym okresie czasu, była światkiem wielu niezwykle wspaniałych wydarzeń. Jej mury regularnie odwiedzali kolejni władcy Rzeczpospolitej, działała tu mennica, znajdował się zarząd Ekonomi Malborskiej, a także biura założonej przez Stanisława Augusta Komisji Morskiej. W końcu na zamku działał zakon Towarzystwa Jezusowego, prowadząc aktywną działalność duszpasterską, edukacyjną oraz inwestycyjną. Okres staropolski w dziejach malborskiego założenia kończy się wraz z I rozbiorem Polski, po którym władze pruskie przejmują zamek, przeznaczając go – zgodnie ze swoją militarystyczną polityką – na koszary. Pomimo tego, że okres staropolski trwał ponad 300 lat, wiemy na jego temat stosunkowo niewiele. Doktor Rafał Panfil, z pewnością przybliży nam ten fascynujący okres w dziejach zamku. Na pewno poruszymy kwestie związane z jego funkcjonowaniem, zaopatrzeniem i wyposażeniem oraz pełnionymi funkcjami. Nie obejdzie się również bez omówienia zagadnień tyczących się życia codziennego oraz zamkowych niedyskrecji i skandali./ zapowiedź Radosława Kubusa, prowadzącego spotkanie

Rafał Panfil – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii nowożytnej, adiunkt w dziale historii Muzeum Zamkowego w Malborku. Autor licznych publikacji dotyczących w głównej mierze Elbląga i Malborka oraz terenów okolicznych tych miast. W zeszłym roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na podstawie obronionej z wyróżnieniem dysertacji zatytułowanej “Jezuici w Malborku w XVII wieku”. W ramach swojej działalności w Muzeum Zamkowym dr Panfil jest organizatorem szeregu projektów (w tym konferencji naukowych) mających na celu promowanie staropolskiej przeszłości Malborka oraz okolic tegoż miasta.

Radosław Kubus – specjalista ds. historii regionalnej w Bibliotece Elbląskiej, doktorant w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Uczestnik i współorganizator konferencji naukowych. Autor publikacji historycznych dotyczących wybranych aspektów dziejów Pomorza. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół historii medycyny w epoce nowożytnej oraz dziejów prasy I połowy XIX wieku.