Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zakup nowości wydawniczych

Biblioteka Elbląska otrzymała w roku 2022 dofinansowanie na zakup książek w wysokości 59230 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025, Priorytet 1.

Za tę sumę zakupionych zostało łącznie 2629 książek i audiobooków.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.