Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W sobotę, 14 maja zapraszamy wszystkich chętnych, bez względu na wiek do udziału w grze terenowej pn. “Zabytki architektury i natury”. Podczas zabawy uczestnicy będą mieli za zadanie rozwiązanie różnego rodzaju zagadek/zadań związanych np. z patronem Biblioteki Elbląskiej, Piekarczykiem, Galerią El, kamienicami, pomnikami przyrody czy długością Ścieżki Kościelnej. Osoby chętne nie muszą się wcześniej zgłaszać. Wystarczy stawić się w godz. 11:00-11:30 na starcie.

Gra rozpoczyna się przed siedzibą filii nr 7 Cyberiada przy ul Hetmańskiej 16-22 i prowadzi przez: Park Planty, Plac Słowiański, Stare Miasto (Brama Targowa, Galeria El, Ratusz Staromiejski), Bibliotekę Elbląską, Bibliotekę Pedagogiczną, Bulaj, Muzeum Archeologiczno-Historyczne. Koniec w Bulaju.

Gra terenowa odbywa się w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek.

Więcej informacji w krótkim regulaminie:

I. ORGANIZATOR
Organizatorem gry terenowej jest Biblioteka Elbląska im. C. Norwida w Elblągu.

II. TERMIN
Gra odbędzie się w dniu 14 maja 2022 roku (sobota) w godzinach 11:00-13:00.

III. UCZESTNICY
1. Uczestnikami gry mogą być osoby indywidualne, rodziny z dziećmi, młodzież lub grupy przyjaciół.
2. Udział w grze jest bezpłatny.

IV. PRZEBIEG GRY
1. Gra rozpoczyna się w Filii nr 7 „Cyberiada” ul. Hetmańska 16-22, pobieranie kart odpowiedzi w godzinach 11:00-11:30
2. Orientacyjny czas realizacji gry to dwie godziny zegarowe.
3. Gra terenowa obejmuje obszar od ulicy Hetmańskiej poprzez Park Planty po teren Starego Miasta.
4. Zespół musi posiadać minimum jedne telefon komórkowy z dostępem do Internetu.
5. Uczestnicy gry otrzymują pakiet materiałów niezbędnych do realizacji gry.
6. Uczestnicy realizują poszczególne zadania w dowolnej kolejności.
7. Gra kończy się w Bibliotece Młodego Czytelnika „Bulaj”, po rozwiązaniu wszystkich zadań przez uczestników.

V. SPRAWY ORGANIZACYJNE
Kontakt: Biblioteka Naukowa i Literacka, Mateusz Paradowski m.paradowski@bibliotekaelblaska.pl (tel. 55 625 60 22); Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj (tel. 55 625 60 23); filia Cyberiada, Małgorzata Kisiel (tel. 55 611 00 66).