Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

12 lutego o godz. 17:00 w sali “U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej odbędzie się spotkanie poświęcone wojennym losom 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte oraz elbląskim kontynuatorom jej tradycji. Zapraszają Stowarzyszenie Historyczno-Poszukiwawcze DENAR oraz Klub Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód.

Podczas spotkania będzie można obejrzeć wystawę dokumentów 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte oraz pamiątek elbląskich jednostek wojskowych dziedziczących jej tradycje. Wystawie towarzyszyć będzie wprowadzenie i prezentacja historyka dr. Tomasza Glinieckiego oraz wykład dr. Kamila Anduły, pracownika Wojskowego Biura Historycznego, autora monografii poświęconej 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej im. Bohaterów Westerplatte.

Wojenna dokumentacja i powojenne pamiątki jednostek wojskowych z Elbląga, kontynuujących tradycje 1. Warszawskiej Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte, zostały zdigitalizowane i od teraz będą udostępniane zainteresowanym. Dzienniki działań bojowych, mapy, rozkazy, kroniki i inne materiały, będące w zbiorach Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego Denar współpracującego z Klubem Pułku Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód, zostaną publicznie pokazane i udostępnione historykom zajmującym się II Wojną Światową. W przeszłości materiały przechowywane były w Izbie Tradycji 1. Warszawskiego Pułku Czołgów, 100. Pułku Zmechanizowanego i 14. Brygady Zmechanizowanej.