Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

We wtorek, 29 marca, o godz. 17:00 zapraszamy na spotkanie online w ramach „Wirtualnej Regioteki” z dr Hanną Obracht-Prądzyńską, które odbędzie się na profilu FB Biblioteki Elbląskiej. Rozmowę na temat potencjału i trendach architektonicznych małych miast, na przykładach miast pomorskich, poprowadzi Radosław Kubus. Zapraszamy!

Małe miasta w województwie pomorskim zrzeszają w swoich granicach administracyjnych 1/3 populacji całego województwa. Na ich rozwój wpływa wiele różnych czynników. Jednym z nich jest proces metropolizacji, który znacząco oddziałuje na rozwój funkcjonalno-przestrzenny owych miast. Istotne znaczenie w rozwoju małych miast pomorskich ma prowadzona na różnych szczeblach administracyjnych polityka zrównoważonego rozwoju. Aby optymalnie wykorzystać potencjał tkwiący w małych miastach pomorskich, niezbędne są zakrojone na szeroką skalę analizy oparte na wielkich zbiorach danych generowanych przez takie miasta. Szacuje się, że małe miasta dostarczają każdego dnia ok. 6 milionów gigabajtów danych. Ich skuteczne pozyskiwanie oraz wszechstronna analiza mogą w znaczącym stopniu przyczynić się do przygotowania i wdrożenia narzędzi które pomogą podnieść jakość życia mieszkańców tych miast. Ponadto w obecnym czasie niezbędne wydaje się dostosowanie programów planistycznych do nowych problemów przed którymi stanęła ludzkość w XXI wieku, tj. gwałtownie postępującymi zmianami klimatycznymi, epidemiami chorób zakaźnych (pandemia COVID-19), a wreszcie z problemem uchodźców, który w wyniku toczącej się obecnie wojny na Ukrainie przybrał ogromne rozmiary. Podczas najbliższego spotkania wspólnie z dr Hanną Obracht-Prądzyńską spróbujemy odpowiedzieć na pytania o wpływ metropolizacji na rozwój urbanizacyjny małych miast pomorskich, a także o to jakie trendy dostrzega się w architekturze małych miast pomorskich i ich najbliższego otoczenia oraz o to jaką rolę w owych miastach odgrywają centra usługowo-handlowe, tereny zielone oraz obiekty o charakterze zabytkowym. Z pewnością zapytamy naszego gościa także o to, które z małych miast w województwie pomorskim stanowią najbardziej atrakcyjną lokalizację pod względem potencjalnego miejsca zamieszkania. W końcu padnie również pytanie w wpływ oddziaływania Trójmiasta na teren Elbląga oraz o przyszłość tego ostatniego ośrodka w kontekście rozwoju przestrzennego./Radosław Kubus, Biblioteka Elbląska

Hanna Obracht-Prądzyńska – architektka i urbanistka z doświadczeniem w pracy nad projektami urbanistycznymi m.in. w Stanach Zjednoczonych, Chinach, RPA, Rumunii etc. Pracowała w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego, gdzie była projektantem planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Obecnie jest adiunktem na Politechnice Gdańskiej, Wydziale Architektury, Katedrze Urbanistyki i Planowania Regionalnego. Otrzymała tytuł doktora inżyniera architekta za rozprawę obronioną z wyróżnieniem (Rozwój przestrzenny małych miast województwa pomorskiego w kontekście procesu metropolizacji). Studiowała również na Uniwersytecie Technicznym we Wiedniu oraz Politechnice Warszawskiej. Jej praca zawodowa skupia się na projektowaniu i planowaniu rozwoju miast w oparciu o zasoby informacji przestrzennych i wielkie zbiory danych, a badania koncentrują się na możliwościach ich wykorzystania w celu budowania narzędzi planistycznych umożliwiających kształtowanie miast odpornych na zmiany klimatu. W szczególności skupia się na badaniu możliwości wykorzystania danych z mediów społecznościowych do oceny percepcji morfologii miasta. Jest członkinią zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich (o. Gdańsk) oraz członkinią Międzynarodowego Stowarzyszenia Planistów Miejskich i Regionalnych.