Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Serdecznie zapraszamy bibliotekarki i bibliotekarzy z Elbląga i regionu do udziału w dwudniowym szkoleniu z prawa autorskiego, które poprowadzi Konrad Gliściński – ekspert Centrum Cyfrowego ds. własności intelektualnej, doktor nauk prawnych. Szkolenie odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2022 r. w Bibliotece Elbląskiej przy ul. św. Ducha 3-7. Zgłoszenia są przyjmowane przez formularz online. 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Będzie to warsztat nt. prawa autorskiego i wolnych licencji Creative Comons, w kontekście:
● pracy bibliotekarek i bibliotekarzy (wykorzystywanie tekstów literackich, dorobku kultury, itp.)
● działalności bibliotek cyfrowych (fokus na Elbląską Bibliotekę Cyfrową)
● tworzenia materiałów promocyjnych z wykorzystaniem zasobów biblioteki cyfrowej, dokumentów życia społecznego itp. (na jakich licencjach mogą być
udostępniane).

Szczegółowy plan szkolenia:
Dzień pierwszy: 24 listopada, godz. 10:00-16:30
Wprowadzenie do prawa autorskiego (120 min)
Przerwa (15 min)
Dozwolony użytek w kontekście bibliotek (60 min)
Przerwa lunchowa (we własnym zakresie) (45 min)
Wykorzystywanie licencji Creative Commons – wykład i ćwiczenia (60 min)
Przerwa (15 min)
Dzieła osierocone (75 min)

Dzień drugi: 25 listopada, godz. 10:00-14:00
Udostępnianie online dokumentów życia społecznego, w oparciu o przykłady z Biblioteki Elbląskiej – wykład i konsultacje (165 min)
Przerwa (15 min)
Konsultacje dot. konkretnych zagadnień (60 min) – w oparciu o listę przesłanych pytań (prosimy o ich wcześniejsze przesyłanie na adres: t.jablonski@bibliotekaelblska.pl)

Prowadzący:
Konrad Gliściński: ekspert Centrum Cyfrowego ds. własności intelektualnej. Doktor nauk prawnych. Pracownik badawczo-naukowy w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pełnomocnik zarządu Jagiellońskiego Centrum Innowacji sp. z o.o. ds. prawnych. Wykładowca w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza. Współpracuje z Fundacją Kaleckiego. Ukończył studia doktoranckie na wydziale Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z zakresu prawa spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł LL. M. Uniwersytetu w Turynie w zakresie prawa własności intelektualnej. Absolwent programu Top500 Innovators na Uniwersytecie Stanforda, poświęconego zarządzaniu i komercjalizacji badań naukowych. W roku 2010 otrzymał nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w organizowanym przez Urząd Patentowy RP konkursie na pracę magisterską. Autor książki “Wszystkie prawa zastrzeżone. Historia sporów o autorskie prawa majątkowe. 1469–1928”. Współautor komentarza do ustawy o prawie własności przemysłowej (2016 r.) oraz ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych (2019 r.).

Zapisy poprzez formularz online. Liczba osób mogących wziąć udział w warsztatach jest ograniczona. Osoby zgłaszające się zostaną powiadomione mailowo o zakwalifikowaniu się na warsztaty.

Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać pod nr tel.: 55 625 60 15 (Tomasz Jabłoński – kierownik Elbląskiej Biblioteki Cyfrowej).

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.