Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteka Elbląska zakwalifikowała się do elitarnego grona najlepszych polskich bibliotek, objętych programem wdrażania pionierskich rozwiązań w zakresie zarządzania księgozbiorem.

Biblioteka Narodowa ogłosiła listę rankingową szesnastu bibliotek wybranych w drodze konkursu spośród największych ośrodków w Polsce, w których wprowadzony zostanie system biblioteczny Alma oraz wyszukiwarka Primo. Proces ten zapoczątkowuje tworzenie ogólnokrajowej sieci bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, zaplanowanego na lata 2021-2025. Oznacza to, że katalog księgozbioru Biblioteki Elbląskiej zostanie zintegrowany z katalogami innych bibliotek włączanych do programu, a co za tym idzie, umożliwi korzystanie z jej zasobów czytelnikom w całej Polsce, a elbląskim czytelnikom z kolei da możliwość przeszukiwania zbiorów najlepszych bibliotek w kraju. Ułatwi to proces wyszukiwania zbiorów i usprawni działanie wypożyczalni międzybibliotecznej.

Do tej pory system został wdrożony już w ponad 1800 instytucjach, 50 konsorcjach i 30 państwach. Wśród instytucji zagranicznych, które używają Almy, wymienić należy University of Cambridge oraz Harvard University, a w Polsce – Bibliotekę Narodową i Bibliotekę Jagiellońską.
Oprócz Biblioteki Elbląskiej w elitarnym gronie bibliotek zakwalifikowanych do programu znalazła się m.in. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Biblioteka Uniwersytecka Mikołaja Kopernika w Toruniu, Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Tego rodzaju oprogramowanie jest bardzo drogie. Całkowity koszt ponosi Biblioteka Narodowa, która jest operatorem systemu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”, Priorytet 1: Poprawa oferty bibliotek publicznych, kierunku interwencji 1.2: Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek.