Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Spotkanie z cyklu „Klasycy historiografii” będzie poświęcone pracy „Kult świętych. Narodziny i rola w chrześcijaństwie łacińskim” autorstwa Petera Browna. Zapraszamy 16 kwietnia, o godz. 17:00 (profil FB Biblioteki Elbląskiej).

Erudycja i wszechstronna wiedza autora sprawiają, że książka stanowi fascynującą podróż wgłąb tajemniczych rytuałów i obrzędów wczesnego chrześcijaństwa, których reminiscencje odnajdujemy w Kościele katolickim po dziś dzień. Naszymi przewodnikami po świecie wczesnochrześcijańskiego mistycyzmu i jego symboliki będą dr Marta Szada oraz profesor Robert Wiśniewski.To lektura obowiązkowa dla osób zainteresowanych kształtowaniem się kultu relikwii, ruchem pielgrzymkowym oraz narodzinami sanktuariów w Europie w pierwszych wiekach po narodzinach Chrystusa/ Radosław Kubus z Pracowni Regionalnej Biblioteki Elbląskiej

dr Marta Szada – asystentka w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalista w zakresie opracowania starych druków (XVI-XVIII w.) w Dziale Zbiorów Zabytkowych Biblioteki Elbląskiej. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii Kościoła i duchowości chrześcijańskiej w późnym antyku i wczesnym średniowieczu, hagiografii, literaturze greckiej IV i V w. n. e. oraz myśl Ojców Kapadockich. Wśród najważniejszych artykułów autorstwa doktor Marty Szady można wymienić: “The Debate over the Repetition of Baptism between Homoians and Nicenes at the End of the Fourth Century”, czy też “The Life of Balthild and the Rise of Aristocratic Sanctity”.

dr hab. Robert Wiśniewski, prof. UW – wykładowca na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Autor wielu książek i artykułów poświęconych zagadnieniom związanym z historią Kościoła, kultem świętych, późnoantycznym wróżbiarstwem, hagiografią, czy też demonologią. Laureat licznych stypendiów międzynarodowych. Do najważniejszych prac profesora Wiśniewskiego należą następujące pozycje książkowe: Christian Divination in Late Antiquity, Amsterdam 2020, The Beginnings of the Cult of Relics, Oxford 2019, czy też Szatan i jego słudzy. Diabeł i demony w łacińskiej literaturze hagiograficznej IV-V w., Kraków 2003.