Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W piątek, 14 października, o godz. 17:00 zapraszamy na profil FB Biblioteki Elbląskiej, gdzie odbędzie się spotkanie w ramach Wirtualnej Regioteki, poświęcone kształtowaniu się stosunków społecznych w powiecie Elbląskim po II wojnie światowej. Gościem dr. Radosława Kubusa będzie dr Arkadiusz Wełniak.

W pierwszych latach po wojnie powiat elbląski cechowały gruntowne i dynamiczne przemiany. O ile u schyłku II wojny światowej pierwsi polscy osadnicy przybywający do Elbląga określali miejscowość mianem „miasta niemieckich starców i dzieci”, to już w sprawozdaniu Prezydenta Miasta podsumowującym pierwsze powojenne pięciolecie czytamy, że „Elbląg jest miastem ludzi młodych”. W tym czasie Elbląg doczekał się także innych przydomków, m.in. miana „małej Warszawy”. Pierwsze pięć lat po wojnie to zatem czas kiedy niemiecki Elbląg, stał się nowym miastem. Miastem ukształtowanym przez osadników napływających z różnych regionów Polski, przymusowymi przesiedleńcami z Ukrainy, czy wreszcie „reemigrantami” tudzież „repatriantami” z Francji, Niemiec, Mandżurii a nawet Meksyku, Egiptu, Rodezji czy Algierii. Jak wyglądało kształtowanie się stosunków społecznych w powojennym powiecie Elbląskim? Jak traktowano i odnoszono się do ludności niemieckiej i poniemieckiego dziedzictwa kulturowego w powiecie elbląskim? Jakie był problemy, z którymi borykali się pierwsi osadnicy? Jak wyglądał proces integracji tak odmiennych od siebie środowisk kulturowych? Na te i wiele innych pytań odpowie podczas najbliższego spotkania w ramach cyklu „Wirtualna Regioteka” dr Arkadiusz Wełniak. /zapowiada dr Radosław Kubus

Arkadiusz Wełniak – historyk, archiwista, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia. W latach 1999-2011 pracownik Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku (obecnie APM). Twórca przewodnika po zasobie tegoż archiwum (Archiwum Państwowe w Elblągu z siedzibą w Malborku. Informator o zasobie archiwalnym). W latach 2011-2016 prowadził własną działalność polegającą na realizacji kwerend na potrzeby podmiotów i klientów zagranicznych. Od 2017 roku pracuje w polskim oddziale międzynarodowej firmy GEN Gesellschaft mBH z Berlina, która specjalizuje się w branży genealogiczno-spadkowej. Autor licznych artykułów. Wkrótce drukiem ukaże się jego rozprawa doktorska zatytułowana “Kształtowanie się stosunków ludnościowych w powiecie elbląskim w latach 1945-1950”. Jego zainteresowania badawcze oscylują wokół archiwistyki, genealogii oraz przede wszystkim powojennych dziejów powiatu elbląskiego z naciskiem na lata 1945-1950. Jest jedynym polskim członkiem Towarzystwa Genealogicznego Prus Wschodnich i Zachodnich.

Fot. z archiwum dr. Arkadiusza Wełniaka