Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza w piątek, 3 grudnia, o godz. 16:30 na pierwsze warsztaty słowotwórcze z cyklu “DoMowy – rodzinne historie o słowach” przeznaczone dla rodziców z dziećmi.

Podczas całego cyklu zajęć będziemy twórczo bawić się polszczyzną i wspólnie zbierać oraz utrwalać oryginalne rodzinne powiedzonka przy pomocy tzw. “Słownika DoMowego”. Na pierwszych zajęciach uczestnicy przekonają się, że jeden wyraz może mieć wiele znaczeń oraz stworzą słownik, w którym będą umieszczać własne wynalazki językowe.

Informacja o projekcie:

Zapraszamy do inspirującego programu „DoMowy – rodzinne historie o słowach”, realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej z partnerami, z dofinansowaniem ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Ojczysty – dodaj do ulubionych 2021.
To program rodzinnych warsztatów słowotwórczych (stacjonarnych i online) dla edukatorów – bibliotekarzy, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, polonistów, logopedów. Rozwija wiedzę i świadomość językową oraz inspiruje literacko, plastycznie i muzycznie z wykorzystaniem wielu prostych i bezpłatnych narzędzi cyfrowych oraz metod analogowych, w tym polecanych utworów literackich i muzycznych oraz gier.

Więcej informacji i zapisy:
Biblioteka Młodego Czytelnika BULAJ
ul. Zamkowa 1
e-mail: bulaj@bibliotekaelblaska.pl
tel. (55) 625 60 23