Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zapraszamy do “Wirtualnej Regioteki” na kolejne spotkanie z prof. Rafałem Kubickim, autorem książki poświęconej studiom z dziejów zakonów w Prusach Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich. Rozmowę o krajobrazie klasztornym średniowiecznych Prus Krzyżackich i Pomorza Gdańskiego, sfragistyce zakonnej dominikanów na terenie kontraty pruskiej i klasztorów w Prusach Królewskich w okresie reformacji oraz kwestii kasaty klasztorów na terenie Prus Zachodnich w I połowie XIX wieku poprowadzi Radosław Kubus.

Do zobaczenia we wtorek, 18 maja, o godz. 17:00 na profilu FB Biblioteki Elbląskiej.

Rafał Kubicki – historyk, mediewista, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego (Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza). Zainteresowania badawcze koncentruje na dziejach monastycyzmu, historii społeczno-gospodarczej władztwa zakonu krzyżackiego w Prusach, mieszczaństwie poźnośrednioweicznym oraz strukturach wiejskich w średniowieczu i okresie nowożytnym. Autor licznych artykułów i monografii. Tylko w ostatnich dwóch latach ukazały się aż dwie monografie prof. Kubickiego, tj. Testamenty elbląskie. Studium z dziejów miasta i jego mieszkańców w późnym średniowieczu, Gdańsk 2020 oraz Prussia Monastica. Studia z dziejów zakonów w Prusach Krzyżackich, Królewskich i Zachodnich (od XIII do połowy XIX w.), Gdańsk 2021.

Okładka książki Rafała Kubickiego "Prussia monastica"