Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W środę, 18 maja, o godz. 17:00 zapraszamy do sali “U św. Ducha” Biblioteki Elbląskiej na promocję XXXI tomu Rocznika Elbląskiego. Podczas spotkania laudację wygłosi ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki, z referatem “Rabunki kościołów w rejencji gdańskiej w I połowie XIX wieku” wystąpi dr Radosław Kubus. Wstęp wolny.

Zawartość najnowszego numeru:
Artykuły
Lucyna Szaniawska, Funkcja edukacyjna oraz możliwości badawcze zbiorów kartograficznych w Bibliotece Elbląskiej
Witold Rakowski, Przyrost naturalny ludności miasta Elbląga w latach 1976-2018
Katarzyna Kurasz, Stosunki polsko-osmańskie w pierwszych latach panowania Zygmunta III Wazy (1587-1591)

Źródła i materiały
Andrzej Romanow, Materiały do techniki i kosztów spławu rzecznego na Bugu, Sanie i Wiśle oraz gospodarki dworskiej w XVIII wieku
Radosław Kubus, Księga ślubów (Traubuch) jako źródło do badań nad składem osobowym załogi twierdzy Wisłoujście. Uwagi na marginesie artykułu Johanna Zimmera – Das Traubuch der Festung Weichselmünde bei Danzig.
Radosław Kubus, Rabunki, włamania i kradzieże w rejencji gdańskiej w I połowie XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem rabunków kościołów i budowli przykościelnych.

Recenzje i omówienia
Rec.: S. Szczepański, Pomezania. Na styku świata pogańskiego i chrześcijańskiego (studia z dziejów), Olsztyn 2019. Olsztyn 2019, ISBN 978-83-955525-5-7, wyd. Towarzystwo Naukowe i Instytut Północny im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie (Sebastian Wysokowicz)

Sprawozdania
Radosław Kubus, Sprawozdanie z wernisażu wystawy „Druki medyczne w zbiorach Biblioteki Elbląskiej – anatomia i chirurgia” Elbląg, 17 VI 2021
Aleksandra Buła, „Świat natury w życiu i wyobraźni dawnych elblążan”, Elbląg 16 IX 2021

Wspomnienia
Wiesława Rynkiewicz-Domino (1958-2021) – historyk sztuki, kustosz Muzeum Archeologicznno-Historycznego w Elblągu (Małgorzata Gizińska)

Nekrologi
Żegnamy Czesławę Łydkę (1936-2020) ( Krystyna Greczycho)

 

„Rocznik Elbląski” ukazuje się od 1961 r. i jest najstarszym elbląskim periodykiem naukowym. Czasopismo wydawane jest przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Elblągu. Teksty publikowane w „Roczniku” dotyczą historii i dziedzin pokrewnych, w aspekcie terytorialnym koncentrują się na Elblągu i okolicach. Nad całością czuwa komitet redakcyjny pod przewodnictwem prof. dra hab. Andrzeja Grotha.