Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Noc Kupały, słowiańskie święto ognia i wody, zamierzamy świętować w tym roku na Przystani Grupy Wodnej. Zgodnie z pradawnymi zwyczajami punktem kulminacyjnym wieczoru będzie puszczanie na wodę tradycyjnych wianków. Będzie ono poprzedzone krótką prelekcją wygłoszoną przez pracowników Biblioteki Elbląskiej. Plan wieczoru wygląda następująco:

– spotykamy się 21 czerwca na Przystani Grupy Wodnej;

– 20.30 – krótka prelekcja nt. starosłowiańskich tradycji związanych z Nocą Kupały, ze szczególnym uwzględnieniem ziół i ich roli w obrzędach sobótkowych (prelegenci to Piotr Nike i Izabela Drozdowska z Biblioteki Elbląskiej);

– 21.00 – warsztaty plecenia wianków;

– 22.00 – wypłynięcie na rzekę i puszczanie na wodę wianków.

Więcej informacji znaleźć można na stronie Grupy Wodnej.

fot. PIXABAY