Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

We wtorek, 27 czerwca, o godz. 17:00 zapraszamy na spotkanie w ramach „Wirtualnej Regioteki” wokół książki „Pomerania-Prussia-Polonia. Rozprawy ofiarowane prof. Wiesławowi Długokęckiemu z okazji 65. urodzin”. Prof. Długokęcki, pracownik naukowy Biblioteki Elbląskiej od roku 1984, wniósł istotny wkład w badania nad historią miasta Elbląga i dziejów Biblioteki Elbląskiej. W rozmowie z dr. Radosławem Kubusem, gospodarzem „Wirtualnej Regioteki”, weźmie udział redaktor książki prof. Rafał Kubicki. Spotkanie odbędzie się na profilu FB Biblioteki Elbląskiej.

W ubiegłym roku swoje sześćdziesiąte piąte urodziny obchodził zasłużony badacz średniowiecznych dziejów Pomorza – prof. Wiesław Długokęci. Osoba profesora Długokęckiego od lat związana z Uniwersytetem Gdańskim, pozostaje również w bliskich relacjach z miastem Elbląg, a w szczególności z działającą w mieście Biblioteką Elbląską. Z okazji jubileuszu prof. Długokęciego, grupa jego uczniów na czele z prof. Rafałem Kubickim, wydała poświęconą mu jubileuszową książkę. Tytuł obszernej, bowiem liczącej ponad 600 stron pracy, której redaktorem został prof. Kubicki, została zatytułowana „Pomerania-Prussia-Polonia. Rozprawy ofiarowane prof. Wiesławowi Długokęckiemu z okazji 65. urodzin”. Wśród kilkudziesięciu autorów, których teksty ukazały się w tej publikacji zbiorowej, znajdują się m.in. liczni uczniowie profesora, tacy jak choćby prof. Rafał Kubicki, dr Andrzej Gierszewski, czy dr Aleksandra Girsztowt. Zasadniczo praca – jak wskazuje jej tytuł – została podzielona na na trzy grupy tematyczne, które korespondują niejako z zainteresowaniami prof. Długokęckiego. Podczas najbliższego spotkania „Wirtualnej Regioteki”, prof. Rafał Kubicki, będący redaktorem, a zarazem współautorem książki opowie o jej zawartości oraz kulisach powstawania. Nie zabraknie także wątków związanych z osobą prof. Długokęckiego, któremu dedykowana jest ta publikacja, a który wniósł przecież istotny wkład w badania nad historią miasta Elbląga. / dr Radosław Kubus w zapowiedzi spotkania

Rafał Kubicki – profesor, historyk, mediewista, pracownik Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego (Zakład Historii Powszechnej Średniowiecza). Autor szeregu monografii oraz artykułów naukowych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii monastycyzmu w średniowieczu i okresie nowożytnym, dziejach społeczno-gospodarczych władztwa zakonu krzyżackiego w Prusach, mieszczaństwie późnośredniowiecznym oraz strukturach wiejskich w średniowieczu i okresie nowożytnym.