Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W piątek, 4 listopada, o godz. 17:00 zapraszamy na spotkanie w Wirtualnej Regiotece, którego gościem będzie prof. dr hab. Edmund Kizik. Będzie można dowiedzieć się więcej o leksykografach i propagatorach języka polskiego przełomu XIX i XX wieku na niemieckim Pomorzu. Rozmowa, którą poprowadzi dr Radosław Kubus, odbędzie się na profilu FB Biblioteki Elbląskiej.

Henryk Edward Nitschmann niewątpliwie należy najwybitniejszych osób żyjących i działających w Elblągu na przełomie XIX i XX wieku. Pomimo tego, że przyszło mu żyć w trudnych czasach, skutecznie realizował swe pasje do języka polskiego. Zwieńczeniem jego działalności w zakresie tłumaczenia tekstów literatury polskiej, stała się monografia wydana w 1882 r. zatytułowana „Geschichte der polnischen Literatur”. Nitschmann nie działał jednak w próżni. Zarówno przed nim, jak i po nim działali na Pomorzu krzewiciele i propagatorzy polskości. Podczas najbliższego spotkania w ramach cyklu „Wirtualna Regioteka” skupimy się na przedstawieniu poprzedników Nitschmanna, których twórczość odegrała istotną rolę w zakresie rozwijania i promowania języka polskiego na Pomorzu, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Nicolausa Volckmara oraz Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza – zapowiada dr Radosław Kubus, który poprowadzi spotkanie.

Edmund Kizik – historyk, profesor doktor habilitowany, kierownik Zakładu Historii Nowożytnej Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz kierownik Pracowni Historii Gdańska i Dziejów Morskich Polski w Instytucie Historii PAN. Członek Komitetu Nauk Historycznych PAN oraz Rady Muzeum Gdańska. Specjalizuje się w społecznej historii kultury Gdańska, Prus Królewskich i regionu hanzeatyckiego od XVI do połowy XIX w., stosunkach polsko-niemieckich oraz ikonografii historycznej. Autor kilkuset publikacji, w tym licznych monografii (m.in. „Mennonici w Gdańsku”, „Elblągu i na Żuławach Wiślanych w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku. Studium z dziejów małej społeczności wyznaniowej”, „Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej”, „Wesele, kilka chrztów i pogrzebów. Uroczystości rodzinne w mieście hanzeatyckim od XVI do XVIII wieku” oraz wielu wydawnictw źródłowych, a także współautor podręcznika akademickiego do dziejów Polski („Historia Polski do 1572”).

Zadanie dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra