Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zapraszamy do udziału spotkaniu online 21 grudnia, o godzinie 17:00. Gościem Radosława Kubusaw Wirtualnej Regiotece będzie historyk dr Łukasz Grochowski. Spotkanie będzie dostępne na facebookowej stronie Biblioteki Elbląskiej.

W okresie nowożytnym młyny były jednymi z najważniejszych urządzeń lokalizowanych w niemal każdym mieście i wsi. Ich funkcje i rola są nie do przecenienia dla średniowiecznej i nowożytnej gospodarki. Napędzane siłą wiatru, wody oraz mięśni ludzi i zwierząt urządzenia, przede wszystkich wykorzystywano do rozdrabniania ziarna na mąkę, która z kolei była niezbędnym elementem potrzebnym do wyrobu podstawowego produktu żywnościowego epoki przedindustrialnej, czyli chleba.

Młyny wykorzystywano jednak także do innych zadań, m.in. obróbki sukna (folusze), czy też do nadawania odpowiedniego kształtu półproduktom i gotowym wyrobom metalowym (hamernie). Ponadto, na obszarach położonych nisko względem poziomu morza, młyny wiatrowe wykorzystywano do odwadniania podmokłych terenów. Ze względu liczne funkcje jakie pełniły młyny, a także z uwagi na ich znaczenie, rola młynarzy w społeczeństwie staropolskim była niezwykle znacząca.

Podczas najbliższego spotkania “Wirtualnej Regioteki”, dr Łukasz Grochowski spróbuje przybliżyć nam specyfikę późnośredniowiecznego oraz nowożytnego młynarstwa na Pomorzu. Poruszone zostaną m.in. kwestie związane z lokalizacją młynów, ich funkcjami, a także tym jak zbudowane były tego typu urządzenia i ile osób potrzebnych było do ich obsługi. Serdecznie zapraszamy!