Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W środę, 30 sierpnia, o godz. 18:00 zapraszamy na spotkanie w ramach „Wirtualnej Regioteki” poświęcone drukarstwu w Prusach Królewskich. Gościem dr. Radosława Kubusa będzie dr Piotr Paluchowski. Rozmowa odbędzie się na profilu FB Biblioteki Elbląskiej.

W epoce staropolskiej oraz XIX wieku prasa stanowiła główne medium przekazu informacji. Na łamach gazet publikowano zarówno informacje o charakterze ogłoszeniowym, jak również ciekawostki ze świata nauki, kultury i sztuki. Do wiadomości czytelnika podawano także bieżące wydarzenia tak z kraju/regionu jak i świata. Gazety były dla mieszkańców preindustrialnego świata swoistym “oknem na świat”. Z drugiej strony stanowiły także narzędzie w rękach rządzących, którzy wykorzystywali prasę w celu umacniania autorytetu swej władzy poprzez stosowanie cenzury zarówno tej o charakterze prewencyjnym, jak i represyjnym. Początki prasy drukowanej zarówno w Elblągu, jak i innych dużych miast Prus Królewskich sięgają XVIII wieku. W początkach XIX wieku było to już medium o szerokim zasięgu społecznym, który wzrastał z każdym kolejnym dziesięcioleciem proporcjonalnie do zmniejszania się analfabetyzmu. Na najbliższym spotkaniu z cyklu “Wirtualna Regioteka” dr Piotr Paluchowski opowie o najstarszych drukowanych czasopismach w Prusach Królewskich, ze szczególnym uwzględnieniem Elbląga. Ponadto zademonstrowanych zostanie kilka najstarszych elbląskich periodyków przechowywanych w Bibliotece Elbląskiej wraz z omówieniem treści jakie były w nich umieszczane.  / Radek Kubus

Piotr Paluchowski – doktor nauk humanistycznych, autor lub współautor wielu prac naukowych z zakresu historii gdańskiej medycyny, historii prasy i kalendariografii. Wśród nich w pierwszej kolejności należy wskazać na opublikowaną dysertację doktorską pt.: “Danziger Erfahrungen w latach 1739-1793. Studium z dziejów gdańskiego czasopiśmiennictwa”. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z medycyną pomorską, ale też gdańskim rynkiem czytelniczym w XVII–XVIII w., historią astrologii oraz szeroko pojętymi dziejami epoki oświecenia.

Wydarzenie jest realizowane w ramach cyklu edukacyjno-warsztatowego “(Nie taka) Czarna sztuka w Bibliotece Elbląskiej”, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.