Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

We wtorek, 25 maja, o godz. 17:00 zapraszamy na spotkanie online w ramach „Wirtualnej Regioteki” z dr Grażyną Nawrolską poświęcone materialnemu dziedzictwu Starego Miasta Elbląga na podstawie przeprowadzonych badań archeologicznych. Rozmowę poprowadzi Radosław Kubus. Zapraszamy na FB Biblioteki Elbląskiej.

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądało życie elblążan trzysta, czterysta, a może pięćset lat temu? Źródłem pozwalającym na zrekonstruowanie życia dawnych mieszkańców miasta nad rzeką Elbląg są zabytki pozyskane w wyniku badań archeologicznych intensywnie prowadzonych w Elblągu od czasów końca II wojny światowej. Elbląg jest bowiem jednym z najlepiej przebadanych archeologicznie miast w Polsce. Znalezione tu artefakty należą do nadzwyczaj wyjątkowych, unikalnych i jedynych w swoim rodzaju. Zabytki te pozwalają nam bliżej poznać kulturę życia codziennego elblążan na wielu płaszczyznach, m.in. tego jak spożywano posiłki, jak spędzano czas wolny, jak się ubierano, czy nawet jaka była ówczesna mentalność. O licznych kategoriach zabytków odnalezionych w przeciągu wielu dziesięcioleci prac archeologicznych w Elblągu opowie dr Grażyna Nawrolska./ Radosław Kubus

dr Grażyna Nawrolska – absolwentka archeologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dwuletniego Studium Podyplomowego Ochrony Zabytków na Uniwersytecie Warszawskim, stopień doktora uzyskała na Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie dysertacji “Początki Elbląga w świetle źródeł archeologicznych”. Pracowała w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, PP Pracowni Konserwacji Zabytków – Oddziały w Zamościu i Gdańsku oraz w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu. Od lat 80. XX wieku zaangażowana w badania archeologiczne na terenie Elbląga. Jest autorką lub współautorką kilkudziesięciu prac naukowych, publikowanych w kraju i za granicą, a także redaktorką i współredaktorką kilku publikacji zbiorowych – w tym książki “Archeologia et historia urbana” wyróżnionej nagrodą SYBILLA 2004. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień związanych z kulturą materialną dawnego Elbląga, szeroko rozumianym średniowieczem oraz dziejami Hiszpanii.


Fotografia pochodzi z archiwum dr Grażyny Nawrolskiej