Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kiedy w Prusach Królewskich pojawiły się pierwsze dzieła drukowane? Kto był ich odbiorcą? Jakie biblioteki funkcjonowały w tym czasie na obszarze Prus Królewskich i kim byli ich czytelnicy? Jaką rolę pełniła książka w systemie miejskiej komunikacji? O tym wszystkim na najbliższym spotkaniu z cyklu “Wirtualna Regioteka” opowie dr Maria Michalska z PAN Biblioteki Gdańskiej. Spotkanie odbędzie się na FB Biblioteki Elbląskiej 31 maja (wtorek), o godz. 17:00.

Rozmowę poprowadzi dr Radosław Kubus z Biblioteki Elbląskiej.

Książka stanowi nieodłączny element historii Prus Królewskich. Rewolucyjny wynalazek druku Johannesa Gutenberga bardzo wcześnie dotarł na ten obszar, przynosząc rewolucyjne zmiany przede wszystkim w zakresie komunikacji. Powielane w dziesiątkach, a nawet setkach egzemplarzy dzieła, zaczęły trafiać do coraz szerszych grup społecznych. W XVII wieku książki znajdowały się na wyposażeniu nie tylko zwykłych mieszkańców Gdańska czy Elbląga, ale również posiadali je co bogatsi żuławscy chłopi. Świadectwem popularności książki dla tego czasu jest to, że jej przedstawienia znajdujemy choćby w sztuce. Na obrazach miejscowi uczeni przedstawiani są z książką jako atrybutem poświadczającym ich rozległą wiedzę, będącą rezultatem – najczęściej związanych z peregrynacjami – odbytych studiów. Przede wszystkim książki gromadziły biblioteki. Poza bibliotekami klasztornymi czy parafialnymi zaczęły wówczas powstawać związane z Gimnazjami Akademickimi biblioteki publiczne. Na przykład w 1596 roku powstała w Gdańsku, w oparciu o księgozbiór podarowany miastu przez włoskiego uchodźcę Jana Bernarda Bonifacio, Biblioteka Rady Miasta (Bibliotheca Senatus Gedanensis). Z kolei w 1601 roku z inicjatywy Jana Myliusa, podobna książnica powstała w Elblągu, a jej zalążek stanowił księgozbiór zakupiony od rektora Gimnazjum Elbląskiego Tomasza Rotusa. /Radosław Kubus w zapowiedzi spotkania