Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Szanowni Czytelnicy Biblioteki Elbląskiej!

Wkrótce wdrożymy nowy elektroniczny system udostępniania zbiorów. Prosimy w związku z tym o uregulowanie do 25 listopada 2022 r. wszelkich należności naliczonych z tytułu nieterminowych zwrotów wypożyczonych książek lub ich zniszczenia, czy też zgubienia.

Informujemy, że Biblioteka Elbląska jest zobowiązania podejmować stosowne działania w celu zabezpieczenia swoich zbiorów oraz ustalenia i egzekwowania opłat wynikających z Regulaminu Udostępniania Zbiorów Biblioteki Elbląskiej. Dlatego po upływie wskazanego wyżej terminu zostanie wszczęta procedura windykacyjna, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami wynikającymi z postępowania egzekucyjnego.

Należności można uregulować przelewem na konto Biblioteki Elbląskiej nr 88 1160 2202 0000 0000 6191 2089 po uprzednim kontakcie z Biblioteką. W tytule przelewu należy podać nr karty czytelnika, którego zobowiązanie dotyczy.

Ponadto można dokonywać płatności kartą – w bibliotece głównej oraz w filiach nr 3 przy ul. Piłsudskiego i nr 5 przy ul. Wybickiego – lub gotówką – we wszystkich placówkach Biblioteki Elbląskiej.

Dodatkowe informacje – Centrum Obsługi Czytelnika – tel. 55 625 60 12.