Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zapraszamy na spotkanie z cyklu “Klasycy historiografii” poświęcone książce Janusza Tazbira “Państwo bez stosów”. Rozmowę poprowadzi Radosław Kubus, a jego gościem będzie prof. Sławomir Kościelak. Spotkanie odbędzie się 11 sierpnia o godzinie 17:00 na facebookowym profilu Biblioteki Elbląskiej.

W XVI wieku Europa pogrążyła się w krwawych sporach religijnych. Reformacja wstrząsnęła fundamentami Kościoła Katolickiego, a narodzone w jej wyniku odłamy religijne, niejednokrotnie z powodzeniem walczyły o ludzkie dusze. Konflikty wyznaniowe w wielu europejskich krajach przybierały niezwykle krwawe oblicze. Na tym tle Rzeczpospolita przedstawiała się jako kraj wolnościowy i tolerancyjny, będący azylem dla wyrzucanych z innych części Europy różnowierców. Pod wpływem impulsów płynących z zagranicy, również polska szlachta niejednokrotnie decydowała na zmianę wyznania. Usankcjonowaniem różnorodności religijnej tam panującej, było uchwalenie na sejmie konwokacyjnym w 1573 roku aktu konfederacji warszawskiej. Dokument ten uważany jest po dziś dzień za jedno z najważniejszych osiągnięć narodu polskiego, które wbrew sytuacji geopolitycznej afirmowało w XVI-wiecznej Rzeczpospolitej tolerancje religijną i które pozwalało mówić o ówczesnej Polsce jako o “państwie bez stosów”. Na ile jednak te obiegowe opinie zgodne są rzeczywistością? Na to i wiele innych pytań odpowie profesor Sławomir Kościelak.

Sławomir Kościelak – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, autor szeregu prac z zakresu historii Kościoła, reformacji i kontrreformacji w Prusach Królewskich oraz kultury i społeczeństwa Pomorza i Kujaw, m.in. Jezuici w Gdańsku. Od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku, Gdańsk 2003; Katolicy w protestanckim Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku, Gdańsk 2012.