Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kolejnym z wydarzeń zaplanowanych na Dni Elbląga w Bibliotece Elbląskiej jest wystawa „Historia Biblii i rozwoju piśmiennictwa”, prezentująca historię powstania Pisma Świętego. Składają się na nią m.in. reprinty pierwszych wydań Biblii, pochodzące ze zbiorów prywatnych.

Wystawa zapoznaje z historią powstania Biblii i rozwoju piśmiennictwa. Jest opowieścią obrazującą 1500 lat historii powstania jednej tylko książki – Pisma Świętego. Kolejne 2000 lat to historia powstawania przekładów Pisma Świętego na języki narodowe. 3500 lat opowiedziane na jednej wystawie. Zwiedzający będą mogli przyjrzeć się słowom zapisanym na kamiennych tablicach, na skórach zwierzęcych, papirusie i pergaminach. Zobaczą pierwszą czcionkę oraz ręcznie zapisane karty w językach, w których została spisana ta ponadczasowa lektura. Faksymile i reprinty pierwszych wydań w języku angielskim, niemieckim, polskim, po grecku, po łacinie i hebrajsku. Celem wystawy jest poszerzenie wiedzy na temat historii powstawania tej niezwykłej księgi oraz rozwoju piśmiennictwa. Całość zbiorów pochodzi od prywatnych fundatorów, którzy dostarczają swoje faksymile i reprinty dla celów edukacyjnych niekomercyjnych. Wystawa odwiedza muzea, placówki szkolne, domy dziecka oraz domy kultury na terenie całego kraju.

 

Nad całością wystawy czuwać będzie jej kustosz i organizator Michał Dutkowski.

 

Fot. ze strony organizatora wystawy