Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Od wtorku, 1 lutego, od godz. 15:00 zapraszamy czytelników do nowo wyremontowanej i wyposażonej w nowe meble oraz sprzęt filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej na osiedlu Nad Jarem.

Filia będzie się teraz nazywała “Lokomotywa”, rzecz jasna w nawiązaniu do wiersza Juliana Tuwima. Wybór nazwy jest nieprzypadkowy, na osiedlu znajduje się bowiem wiele ulic znanych polskich autorów, w tym Juliana Tuwima. W przestrzeni biblioteki wyodrębnione zostały “przedziały”: dzieci, stacja młodzież, dorośli, gracze. Ta biblioteczna “Lokomotywa” będzie napędzać życie tej dzielnicy, animując działania z zakresu promocji czytelnictwa i kultury.

Filia otrzymała nowoczesny, industrialny wystrój. Wnętrze biblioteki zdobią graffiti, m. in. XIX-wieczne pojazdy jeżdżące – grafiki ze zbiorów zabytkowych Biblioteki Elbląskiej (to odwołanie do przeszłości Elbląga i Zakładów Schichaua, gdzie produkowano również lokomotywy). Biblioteka została wyposażona w meble dostosowane do potrzeb użytkowników, w tym m. in. dzieci i młodzieży. W przestrzeni biblioteki znajduje się pięć stanowisk dla graczy, xbox, stanowiska komputerowe dla czytelników oraz kącik ekologiczny. Udało się stworzyć nowoczesną i otwartą dla wszystkich mieszkańców miasta filię biblioteczną o standardach dostosowanych do współczesnych czasów.

Środki na przeprowadzenie kompleksowej modernizacji filii pochodziły z dwóch różnych źródeł finansowania:

Remont został przeprowadzony w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego 2020. To elblążanie zagłosowali na projekty inwestycyjny pod nazwą “Modernizacja i rozwój przestrzeni bibliotecznej filii nr 4 Biblioteki Elbląskiej, ul. Ogólna 59/1”. Koszt całkowity zadania: 711 493,11 zł

Pieniądze na wyposażenie filii – zadanie pod nazwą “Biblioteka Twórczego Człowieka “Warsztaty kultury”” pozyskane zostały przez Bibliotekę Elbląską z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu Infrastruktura kultury 2021, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Koszt całkowity zadania: 299 796,02 zł