Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie rękopisów i czasopism regionalnych Biblioteki Elbląskiej

„Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie rękopisów i czasopism regionalnych Biblioteki Elbląskiej” w ramach programu MKiDN KULTURA CYFROWA 2024.: zadanie finansowane w trybie 2-letnim.

W ramach projektu digitalizacji, opracowaniu i udostępnieniu poddane zostaną:
– czasopisma regionalne (97 vol.);
– rękopisy (50 vol.);
– druki Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku (5 druków);
– dokumenty życia społecznego i publikacje przedwojenne pochodzące ze zbiorów prywatnych elblążan (130 szt.).

Działania w ramach zadania:
I. Zakup serwera wraz z dyskami;
I. Wdrożenie oprogramowania dLibra 7.0.x oraz biblioteki taśmowej;
II. Przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich 2 druków;
III. Archiwizacja zbiorów po digitalizacji;
IV. Bezpłatne udostępnienie plików i metadanych w internecie, m.in. poprzez Elbląską Bibliotekę Cyfrową, Elbląski Wortal Historyczny, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Federację Bibliotek Cyfrowych oraz Europeanę;
V. Realizacja działań edukacyjnych i promocyjnych.

UMOWA Nr 06069/24/FPK/DMiSK z dnia 10.06.2024 r.

W 2024 r.:
Kwota dofinansowania: 53 000 zł
Całkowita wartość zadania: 74 900 zł

W 2025 r.:
Kwota dofinansowania: 103 000 zł
Całkowita wartość zadania: 136 700 zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.