Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

2 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Książki Dla Dzieci oraz Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia w Bibliotece Elbląskiej będziemy propagować wiedzę o autyzmie.

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci to święto obchodzone w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena, mające na celu rozpowszechnienie idei czytania książek przez najmłodszych i oczywiście dla nich. Święto zostało ustanowione w 1967 roku przez Międzynarodową Izbę ds. Książek dla Młodych Ludzi (IBBY)

To również Światowy Dzień Autyzmu ustanowiony rezolucją ONZ z dn. 18 grudnia 2007 r. w celu zwiększenia świadomości dotyczącej choroby. Autyzm to złożone zaburzenie rozwoju i funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzujące się zakłóceniami zdolności komunikowania uczuć i budowania relacji interpersonalnych, zubożeniem i stereotypowością zachowań oraz trudnościami z integracją wrażeń zmysłowych. Osoby z autyzmem często spotykają się z niezrozumieniem i brakiem akceptacji.

Tego dnia, chcąc propagować wiedzę dotyczącą autyzmu – w oknach bibliotecznych agend (Bulaj, filie nr 3, 5, 6,7) znajdować się będą ekspozycje dotyczące autyzmu. Kolorem solidarności z osobami autystycznymi jest kolor niebieski, dlatego okna Biblioteki Młodego Czytelnika Bulaj przy ul. Zamkowej do godz. 18:00 będą podświetlone na niebiesko.

Bibliotekarki przygotowały też bibliografię książek dotyczących autyzmu i zespołu Aspergera znajdujących się w zbiorach Biblioteki Elbląskiej. Zachęcamy do wypożyczania i czytania. Nie bądź zielony w temacie autyzmu!

Autyzm i zespół Aspergera – wykaz książek z Biblioteki Elbląskiej